Lounais-Häme Forssa

Tyhjästä on paha nyhjäistä – Katso Forssan kaupungin tietoiveet Uudenmaan ely-keskukselle

Kaupunki toivoo ely-keskuksen tarttuvan toimeen.
Korjauksen tarpeessa. Vieremäntie sukeltaa kymppitien ali Forssassa niin ahtaasti, että osa raskaasta liikenteestä joutuu paikan kiertämään. Kuva: Tapio Tuomela
Korjauksen tarpeessa. Vieremäntie sukeltaa kymppitien ali Forssassa niin ahtaasti, että osa raskaasta liikenteestä joutuu paikan kiertämään. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan kaupunki tähdentää Uudenmaan ely-keskukselle, että kymppitien pohjaveden suojauksen nopea toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää kymppitiellä Kaikulan eritasoliittymästä Hämeenlinnan suuntaan olevalla mäellä. Valtatie ylittää tuossa kohtaa pohjavesialueen, jolla kaupungin kaksi vedenottamoa sijaitsevat. Vaarallisia aineita kuljettavan raskaan liikenteen onnettomuus kyseisessä kohdassa vaarantaisi koko kaupungin vesihuollon.

Forssan kaupunki nostaa edelleen esiin valtateitä alemman tieluokan heikon kunnon. Forssan alueella erityisesti Kreiviläntien ja Lempääntien kunto on erittäin huono. Molemmilla teillä läpiajoliikenteen osuus on suuri, ja myös metsätalouden kuljetuksia on paljon. Kreiviläntien huonosta kunnosta kaupunki saa palautetta asukkailtaan toistuvasti. Tien poikkeuksellisen huono kunto on todettu jo toissa kesänä yhdessä ely-keskuksen ja Hämeen liiton kanssa tehdyssä katselmuksessa, ja tilanne on entisestään heikentynyt.

Forssan kaupungin alueelle ei ole osoitettu yhtään tiekohteita Uudenmaan ely-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa vuosille 2020–2023. Lounais-Hämeeseenkin kohdentuvia hankkeita on hyvin vähän.

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämisen pitäisi Forssan mukaan olla jatkuvaa ja riittävän aktiivista. Myös pienten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutukseen täytyy kaupungin mukaan varata resursseja.

Valteilläkin paljon tarpeita

Pikaista huomiota vaativat Forssan mukaan mm. Tammelantien kevyen liikenteen väylän pinnoituksen uusiminen ja kymppitien alittavan Vieremäntien ”Mäkisen sillan” riittämätön alituskorkeus, jonka vuoksi suuri osa raskaasta liikenteestä joutuu kiertämään asuntoalueen katuverkon kautta.

Lisäksi kakkostieltä puuttuvat liittyvän liikenteen kiihdytyskaistat Jokioistentien ja Rautatienkadun liittymissä, kymppitien melusuojaus Kaikulan asuntoalueen kohdalla ei riitä eikä kakkos- ja kymppiteiden meluvallien niittoa ole suoritettu vuosittain.

Jokioistentien ja Tuomolankadun risteykseen tarvitaan Forssaan mukaan liikennevalot erityisesti kevyen liikenteen tarpeisiin. Jokioistentien asfalttipinnoitekin on huonokuntoinen.

Forssa kiirehtii myös elyn omistamien liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusimista yhteishankkeena kaupungin kanssa.

Joukkoliikenne kaipaa kehittämistä

Kymppitien varrelle Forssa kaipaa väylää mopoliikenteelle Turuntieltä Saarelankadulle. Se palvelisi etenkin ammattioppilaitoksen oppilaita ja auttaisi ohittamaan Kaikulan eritasoliittymän.

Forssan seudun kuntien alueella on tarvetta myös uusille joukkoliikenteen yhteistyömuodoille.

Forssa huomauttaa, että uuden tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjausvälineiden uusimisen pitää tapahtua samanaikaisesti/ yhteistyössä kaupungin kanssa. FL

Luitko tämän: Lounais-Hämeessä riittää huonokuntoisia teitä mutta vain harva korjataan – “Mielellämme laittaisimme kaikki kuntoon”

Uusimmat

Näkoislehti

4.7.2020

Fingerpori

comic