Lounais-Häme

Työaika uusiksi FAI:ssa

FAI on eturintamassa ensi elokuussa käynnistyvässä 3-vuotisessa kokeilussa viiden muun ammattioppilaitoksen kanssa.

Koulutusta uudistetaan osallistumalla ensi elokuussa alkavaan 3-vuotiseen kokeiluun opettajien siirtämisessä vuosityöajan piiriin.

Kokeiluun osallistuvat FAI:n lisäksi Etelä-Savon koulutus oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Stadin ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto.

Viime syyskuussa ammatti-instituutin oaj:laisille järjestetyssä jäsenäänestyksessä vastauksensa antaneista noin 80 prosenttia kannatti paikallisten neuvottelujen käymistä uudistukseen osallistumisesta.

Menemättä kunta-alan työehtosopimuksien yksityiskohtaisiin syövereihin sen syvemmälle nykyisin kokeilun piiriin tulevilla nuorisopuolen opettajilla on käytössään kolme työaikamallia.

Nykyisessä työaikamallissa lehtorilla on työaikaliitteestä riippuen 17–24,5 opetustuntia viikossa. Sen lisäksi lehtorilla voi olla ylitunteja, joista maksetaan vähemmän kuin perustunneista.

Uudessa mallissa vuosityöajaksi on määritelty 1500 tuntia, josta osa on sidottua ja osa sitomatonta. Sitomattoman työajan määrä on 22–40 prosenttia työajan määrästä. Lisäksi lisätyötä voidaan teettää ilman opettajan suostumusta aina 1700 tuntiin saakka.

Aikaisemmin palkkajärjestelmä perustui oppituntien pitämiseen, uudessa työaikajärjestelmässä kaikki opettajan tekemä työ on samanarvoista.

-Vanha palkkamalli on vuosikymmenien takaa eikä vastaa enää nykyajan tarpeita ja muuttuvia käytäntöjä. Opettajat tekevät paljon taustatyötä ja ohjaavat opiskelijoita perinteisen opetuksen lisäksi. Tämä suuntaus tulee lisääntymään uudessa mallissa. Myös yhteistyö yrityselämän suuntaan tulee kasvamaan. Opettaminen on muutakin kuin oppitunneilla opettamista, sanoo FAI:n OAJ:n pääluottamusmies, lehtori Toni Lääveri.

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi työaikakokeiluun osallistumisen elokuussa 2016 ja neuvottelutulos esiteltiin yhtymähallituksen tiistaisessa kokouksessa.

FAI:n talousjohtaja Tanja Paassilta sanoo yhtymähallituksen linjauksena olevan se, etteivät palkkakustannukset nouse ensi elokuussa käynnistyvänä kokeilujaksona kokeiluun siirtymisen takia. Kokeilun ulkopuolella ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajat.

Paassilta kertoo FAI:n henkilöstömenojen olevan tämän vuoden talousarvion mukaan 7,8 miljoonaa euroa. Kokeilun piiriin on tulossa 44 opettajaa. Säästöjä tullaan etsimään mm. työtapojen muutoksilla ja työssäoppimisen määrää lisäämällä.

Paassilta sanoo tavoitteena olevan, että opettajien resurssit saataisiin nykyistä paremmin käyttöön. Opettajan rooli muuttuu valmentajan suuntaan.

-Nyt kevään aikana valmistellaan kokeilun mukaiset työsuunnitelmat ensi lukuvuodelle yhteistyössä koulutuspäälliköiden ja apulaisrehtorin kanssa, Paassilta sanoo.

Palkkatason muutos tulee olemaan suurin sosiaali- ja terveysalan noin kymmenellä nuorisopuolen opettajalla, jotka ovat nykyisin kokonaistyöajan piirissä. Heidän palkkansa nousee keskimäärin 12 prosenttia, mutta vastaavasti heillä sidotun työajan osuus on suurin.

Lisäksi nykyisen enintään 38 lomapäivän sijaan heillä on oikeus 12 viikon eli 60 päivän lomaan, kuten muillakin vuosityöaikaan kuuluvilla. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti