Työnantajalla yhä useammin rekrytointiongelmia - osaaminen, koulutus ja kokemus keskiössä

Helsinki
16.11.2018, 17:33

Talous

Avointen työpaikkojen määrä jatkaa kasvuaan. Syyskuun ensimmäisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli 46 900, kun vuotta aiemmin luku oli 34 300, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista.
Reilu viidennes avoimista työpaikoista oli määräaikaisia. Osa-aikaisia taas oli 15 prosenttia avoimista työpaikoista.
– Tässä me kysymme vain siitä, onko työpaikka osa-aikainen tai määräaikainen, emme sen tarkemmin kysele työtuntien määrästä tai työsuhteen pituudesta, sanoo yliaktuaari Minna Wallenius.
Osa-aikaisia työpaikkoja oli avoinna 7 300, eli 1 000 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Työ lasketaan osa-aikaiseksi, jos työaika on arviolta alle 30 tuntia viikossa.
Osa avoimista osa-aikaisista työpaikoista voi olla niin kutsuttuja nollasopimuksia, jossa työntekijälle ei varmuudella tarjota yhtään työpäivää viikossa.
Jonkinlaista osviittaa avointen työpaikkojen laadusta antaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kolmannelta vuosineljännekseltä, jossa palkansaajien tehdyt työtunnit olivat kasvaneet 2,5 prosenttia viime vuodesta kun taas palkansaajien määrä oli noussut 2,7 prosenttia.
– Nämä aineistot on toki eri tavalla kerätty, työvoimatutkimustilasto on henkilöpohjainen otos kun taas avoimet työpaikat on työnantajilta kerätty tieto, Wallenius sanoo.
Hän myös huomauttaa, että työtuntien määrien vertailua vaikeuttaa se, että työpäivien määrä voi vaihdella peräkkäisten vuosien vastaavilla neljänneksillä.

Työnantajan mielestä yhä useampi työpaikka on vaikeasti täytettävä

Avoimien työpaikkojen tilastossa ilmoitetaan myös vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä. Syyskuun alussa se oli 26 900, eli 9 300 enemmän kuin vuosi sitten.
– Tässäkään meillä ei ole sen tarkempaa tietoa, miksi jokin paikka on vaikea täyttää. Tämä on enemmän indikaattori, joka kuvaa työnantajan kokemuksia, Wallenius sanoo.
Työpaikka on vaikeasti täytettävä, jos kyselyyn osallistuva työnantaja niin sanoo. Määritelmä tässä tilastossa on siis täysin subjektiivinen.
Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä vahvistaa, että työvoimapula on todellinen.
Alkuvuodesta esimerkiksi rakennusalalla kaksi kolmesta rekrytoijasta koki vaikeaksi saada työntekijöitä, ja kolmannekselta jäi ainakin yksi avoin paikka täyttämättä. Alkuvuonna työvoiman saatavuusongelmia yleisesti oli enemmän kuin koko viime vuoden aikana, Räisänen sanoo.

Jokamiehen töitä ei enää oikein ole

Eniten rekrytointiongelmia aiheuttavat Räisäsen mukaan työvoiman osaamiseen, koulutukseen ja kokemukseen liittyvät seikat. Myös itse työpaikka, työehdot tai esimerkiksi työajat voivat olla sellaisia, että työntekijöitä on vaikea löytää.
Rakennusalalla on huutava työntekijäpuute, koska rakennusbuumi keskittyy lähinnä kasvukeskuksiin, kun taas osaavat työntekijät asuva muualla. Kaupan alalla myyjien pätevyysvaatimukset ovat nousseet erikoiskauppojen suosion myötä.
– Kaupan alalla on lisäksi epätyypillisiä työsuhteita. Pääsääntöisesti alalla tehdään ennemmin pidennettyä osa-aikatyötä kuin kokoaikatyötä.
Myös alan työajat ovat muuttuneet, Räisänen toteaa. Yö- ja viikonlopputyöt saattavat sinänsä houkutella esimerkiksi opiskelijoita siinä missä perheelliset ehkä välttelevät niitä.
Ilman koulutusta tai työkokemusta on vaikeaa saada työtä tämän päivän Suomessa.
– Vaatimukset ovat kasvaneet ja jokamiehen töitä on enää hyvin vähän saatavilla.
Räisänen oli toinen kirjoittaja ministeriön alkuviikosta ilmestyneessä Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2017? -analyysissa.

http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161141

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic