Lounais-Häme

Työryhmä ehdottaa loppua Jehovan todistajien erityiskohtelulle - kuinka monelle käy siviilipalvelus?

Puolustusministeriön asettama työryhmä ehdottaa kumottavaksi lain, jonka nojalla Jehovan todistajat on vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta eikä heidän tarvitse suorittaa ase- tai siviilipalvelusta.

Muutokseen ehdotetaan siirtymäaikaa siten, että ennen kumoamislain voimaantuloa lykkäystä hakeneet Jehovan todistajat voisivat edelleen hakea vapautusta. Siirtymäajan jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi, vaan kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.

Jehovan todistajat eivät uskontonsa perusteella katso voivansa osallistua aseelliseen palvelukseen tai sitä suoraan tukevaan palvelukseen. Yksittäisen Jehovan todistajan suhtautuminen siviilipalvelukseen on kuitenkin heille korostetun henkilökohtainen omantunnonasia, todetaan työryhmän mietinnössä.

Suomen Jehovan todistajien edustajat toivat esille, ettei minkäänlaista ohjeistusta tai suositusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ole. Siviilipalveluksen suorittamisesta ei myöskään työryhmän kuulemisten perusteella koidu Jehovan todistajalle negatiivisia seuraamuksia.

Työryhmä kuitenkin myöntää, että on mahdotonta arvioida, miten kattavasti Jehovan todistajat katsovat voivansa suorittaa siviilipalveluksen. Totaalikieltäytyjien määrä voi kasvaa.

Työryhmä ei pidä kuitenkaan riskiä suurena, koska Jehovan todistajat eivät yhteisönä tuomitse siviilipalveluksen suorittamista.

Vapautettuja 70–130 vuodessa

Nykyisen vapautuslain aikana käytännössä kaikki Jehovan todistajat ovat hakeneet lain mukaisen vapautuksen asevelvollisuuden suorittamisesta. Vapautuksen on saanut 70–130 Jehovan todistajaa vuodessa.

Totaalikieltäytymisestä saatua valvontarangaistusta eli käytännössä pantarangaistusta suoritti viime vuonna 30 henkilöä ja vankeusrangaistusta kolme.

Jehovan todistajat vapautettiin asevelvollisuudesta 1980-luvun puolivälissä. Taustalla oli se, että heidän tuomitseminen totaalikieltäytyjinä vankeuteen oli aiheuttanut Suomelle negatiivista julkisuutta.

Lain tiedettiin alusta lähtien olevan ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Uskonnon ja omantunnon vapauden perusteella maanpuolustusvelvollisuudesta kieltäytyvät asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella, onko kyseessä Jehovan todistaja vai ei.

Asia nousi esiin, kun Helsingin hovioikeus jokin aika sitten vapautti totaalikieltäytyjän syytteestä ja kumosi hänen saamansa vankeusrangaistuksen. Henkilön, joka ei ollut Jehovan todistaja, saama vankeustuomio oli oikeuden mukaan syrjivää kohtelua.

Tämän on pelätty muodostavan riskin koko yleiselle asevelvollisuusjärjestelmälle, jos totaalikieltäytymisestä ei enää seuraisi rangaistusta. Jehovan todistajien erityiskohtelun lopettamisen tarkoituksena onkin varmistaa, että totaalikieltäytymisestä seuraa rangaistus, joka ei tee siitä liian houkuttelevaa.

Syyttäjä on hakenut hovioikeuden tekemästä päätöksestä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti