Lounais-Häme

Tilastokeskus: Enää 75 prosenttia kolmekymppisistä pääasiallisesti työelämässä, työuran alku siirtynyt

Merkittävä osa kolmekymppisistä suomalaisista asuu Uudellamaalla, jossa ikäluokan työssäkäynti on selvästi vähentynyt.
Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Tilastokeskuksen ylläpitämää työssäkäyntitilastoa on pidetty yllä 30 vuoden ajan.

Tilastoon mahtuu nyt noin yhden sukupolven mittainen ajanjakso, jonka aikana suomalaisten työssäkäynnissä on tapahtunut selkeitä muutoksia. Tilastokeskuksen julkaisemalla Tietotrendit-sivustolla on vertailtu, miten noin 30-vuotiaiden työssäkäynti on muuttunut tilaston aikana.

Opiskelun merkitys ennen työelämään siirtymistä on korostunut, ja varsinainen työura alkaa myöhemmin. Työmarkkinoiden rakennemuutos ja työn perässä muuttaminen kasvukeskuksiin näkyy myös vahvasti nykyisten kolmekymppisten elämässä.

Opiskelu laskee työllisyysastetta

Yhä useampi 30-vuotias on nykyisin opiskelija, mikä osaltaan selittää työllisyysasteen laskua. 30 vuotta sitten päätoimisesti opiskelevia kolmekymppisiä oli 1 900 ja nykyisin vajaat 4 200. Tarkasteltujen vuosien ikätovereihin suhteutettuna tämä tarkoittaa vajaan neljän prosenttiyksikön kasvua.

Etenkin päätoimisesti opiskelevien 30-vuotiaiden naisten määrä on kasvanut. Vuonna 1987 kolmekymppisissä naisissa oli noin 1 000 opiskelijaa, kun vuonna 2017 määrä oli yli kaksinkertainen, noin 2 300 naisopiskelijaa.

Päätoimisella opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, joka opiskelee tutkintotavoitteisesti jossakin oppilaitoksessa, eikä ole ansiotyössä tai työtön. Opiskelun ohella töitä tekevät luokittuvat työllisiksi, jos heillä oli tilastointiajankohtana, eli vuoden viimeisellä viikolla, voimassa oleva työsuhde.

Yleisin ammatti on myyjä

Kolmekymppisten työllisyys on pienentynyt etenkin Uudellamaalla.

Uudellamaalla ikäluokan työllisyysaste on laskenut 12 prosenttiyksikköä vuoteen 1987 verrattuna. Vielä 30 vuotta sitten kaikista Suomen maakunnista Uudellamaalla oli korkein kolmekymppisten työllisyysaste, 88,5 prosenttia. Vuonna 2017 Uudenmaan työllisyysaste oli enää 76,6 prosenttia.

Yleisin 30-vuotiaan ammatti vuonna 2016 oli myyjä, heitä oli noin 2 400 henkilöä. Seuraavaksi yleisimmät ammatit olivat sairaanhoitaja (1 900 henkilöä) ja lähihoitaja (1 500).

 

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

30-vuotiaiden työllisyysaste maakunnittain

Taulukko: Tilastokeskus

Kolmekymppisten osuus väestöstä vähentynyt

Suomen väestö kasvoi vuosien 1987 ja 2017 välillä lähes 575 000 henkilöllä, mutta 30-vuotiaiden määrä pieneni vastaavalla aikavälillä kymmenellä tuhannella hieman yli 67 000:een.

Vuonna 1987 kolmekymppisistä 84,3 prosenttia oli pääasialliselta toiminnaltaan työllisiä, kun vuoden 2017 loppuun mennessä vastaava osuus oli pienentynyt 75 prosenttiin.

Vastaavasti kaikkien 18–64-vuotiaiden suomalaisten työllisyysaste oli 72,5 prosenttia vuonna 1987 ja vuoteen 2017 mennessä se oli laskenut 70,5 prosenttiin.

Muutos näkyy myös muilla elämän osa-alueilla, kuten perheiden perustamisessa.

Vuonna 2017 lapsia oli alle 41 prosentilla kolmekymppisistä, kun vuonna 1987 lapsia oli 61 prosentilla 30-vuotiaista, ja heistäkin yli puolella oli vähintään kaksi lasta. 30-vuotiaiden naimattomien ja yksin asuvien osuudet ovat lähes kaksinkertaistuneet, kun taas naimisissa olevien osuus on lähes puolittunut.

Merkittävä osa kaikista Suomen 30-vuotiaista on keskittynyt Uudellemaalle. Vuonna 1987 kaikista kolmekymppisistä 27 prosenttia, eli 21 000 henkilöä, asui Uudellamaalla. Osuus on kasvanut vajaaseen 37 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä, jolloin Suomen kolmekymppisistä lähes 25 000:ta asui Uudellamaalla. FL

Uusimmat

Näkoislehti

2.7.2020

Fingerpori

comic