Lounais-Häme

Työterveyden siirtoa TyöSyke oy:lle harkitaan

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) suunnittelee työterveyspalvelujensa siirtoa maakunnalliseen TyöSyke oy:hyn.

Forssan kaupunginhallitus otti asiassa aikalisän ja veti kannanoton laatimisen pois viime maanantain kokouksen asialistalta.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sanoo, että syynä oli kokonaiskuvan luominen.

-Tätä on hyvä katsoa yhdessä naapureiden kanssa. Tärkeää on myös varmistaa, että Forssassa säilyy toimipiste, hän huomauttaa.

Asia palaa seuraavaan kaupunginhallitukseen kokoukseen. Seutuneuvosto on luvannut kuntien päätökset toukokuun aikana.

 

TyöSyke oy on Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien, Hausjärven kunnan, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen omistama yhtiö. Jos siirto toteutuu, Forssan seudun kunnat lähtevät osakkaaksi yhtiöön.

Eläkevakuuttaja Keva selvittää parhaillaan suuren julkisen työterveysyhtiön luomista kunnille ja maakunnille. Selvitystyön on tarkoitus valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Jos uusi suurorganisaatio syntyy, se muuttaa tilannetta. TyöSykkeen omistajien pitäisi silloin pohtia, haluavatko ne pitäytyä omassa maakunnallisessa yhtiössä vai sulauttaako se valtakunnalliseen yhtiöön.

-Käsittääkseni tällä pyritään hakemaan leveämpiä hartioita julkisen sektorin henkilöstön työterveyshuollon pitkäjänteiselle kehittämiselle. Siinä mielessä tavoite on oikeansuuntainen, sanoo TyöSykkeen toimitusjohtaja Harri Virta.

 

FSHKY odottelee nyt kuntiensa kannanottoja. Yhtymähallitus käsittelee uudelleenjärjestelyä maanantain kokouksessaan Forssan aikalisästä huolimatta.

-Tavoite on, että toiminta siirtyisi 1. tammikuuta 2019 osaksi maakunnallista yhtiötä. Se vaatisi sitä, että päätöksenteko olisi kunnossa elokuussa, FSHKY:n yhtymäjohtaja Juha Heino toteaa.

Forssan pääterveysasemalla toimivassa hyvinvointikuntayhtymän työterveyspalvelujen yksikössä on yhteensä 16 työntekijää. Heino ei pidä riskinä sitä, että henkilöstön määrään puututtaisiin muutoksessa.

-Iso yksikkö sen sijaan vahvistaisi osaamista ja mahdollistaisi entistä paremman asiakkuuksien hoidon. Isossa yksikössä esimerkiksi digitalisaatio ja raportointi olisivat tehokkaampaa.

Kaavailuja valtakunnallisesta yhtiöstä Heino pitää hyvänä.

 

Kuntayhtymän mukaan tarkoituksenmukaista olisi, että nykyinen työterveyshuolto siirrettäisiin TyöSyke oy:n toiminnaksi. Samassa yhteydessä työterveyspalvelujen asiakaskunnista ja muista kunnallisista organisaatioista tulisi yhtiön osakkaita, ja ne voisivat hankkia palvelut kilpailuttamatta omalta yhtiöltä.

Käytännön järjestelyt hoidettaisiin niin, että kuntayhtymä luovuttaisi liikkeenluovutusmenettelyllä työterveyshuollon toiminnan TyöSyke oy:lle ja saisi osuuden yhtiön osakkeista.

Sen jälkeen kuntayhtymä luovuttaisi osakkeitaan jäsenkunnilleen ja muille kunnallisille organisaatioille.

 

Muutos liittyy maakunta- ja sote-uudistukseen, joka vaikuttaa myös työterveyshuollon palvelujen organisointiin. Uudistuksen yhteydessä kunnallisten terveys- ja sosiaalipalvelujen toiminta, henkilökunta ja omaisuus siirtyvät maakunnalle.

Samassa yhteydessä merkittävä osa yhtiön osakkeista siirtyy Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä Kanta-Hämeen maakunnalle. Maakunnasta tulisi samassa yhteydessä TyöSyke oy:n omistaja.

Lisäksi nykyisin kunnilla oleva yritysten lakisääteisten työterveyshuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle.

Yhteensä Kanta-Hämeen maakunnan palvelukseen siirtyy arviolta noin 6 500 työntekijää. Siinä joukossa on mukana myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö.

TyöSyke oy aloitti toimintansa 10 vuotta sitten. Yhtiössä työskentelee yli 40 työntekijää viidessä eri toimipisteessä. Sen palvelujen piirissä on noin 10 500 työntekijää.

Se toimii yhtiöjärjestyksensä mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä, jolta omistajat voivat ostaa palveluita kilpailuttamatta. FL

 

5500 asiakkaan työterveyshuolto
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) työterveyshuolto tarjoaa palveluja kunnille, kuntayhtymille, yrityksille ja maanviljelijöille.Toimipiste sijaitsee Forssan pääterveysasemalla.570Työterveyshuollossa on tällä hetkellä noin 570 yritystä, joiden palveluksessa on noin 5500 työntekijää.16Työterveyshuollon yksikössä on yhteensä 16 työntekijää: 4 työterveyslääkäriä, 7 työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti, 2 työterveyspsykologia ja 2 toimistotyöntekijää.Toimintaan sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto kuten esimerkiksi työpaikkaselvitykset, työhön liittyvien riskien, kuormitustekijöiden ja voimavarojen arviointi, terveystarkastukset, varhainen työkykyriskin tunnistaminen, neuvonta ja työperäiset sairaudet.Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen palvelun kautta myös lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Palvelujen sisältö sovitaan asiakasyrityksen kanssa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti