Lounais-Häme Lounais-Häme

Työttömyyden lasku hidastui vuositasolla – Forssan seudulla työttömien määrä laski vuoden takaisesta

Maakunnan korkein työttömyysprosentti on Forssassa.
Kuva: Satumaari Ventelä/KL
Kuva: Satumaari Ventelä/KL

Työttömien määrä laski Forssan seudun viidessä kunnassa vuoden aikana, selviää työ- ja elinkeinotoimistojen tilastoista. Joulukuun loppuun mennessä viime vuonna työttömyys aleni Forssassa, Humppilassa ja Jokioisilla yhteensä 55 työnhakijalla edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Tammelassa ja Ypäjällä työttömien määrä kasvoi yhteensä 22 työnhakijalla.

Työttömien osuus työvoimasta aleni eniten Jokioisilla, 9 prosenttia ja Humppilassa 8 prosenttia. Forssassa työttömien osuus väheni 4 prosentin verran. Ypäjällä työttömien osuus kasvoi 15 prosenttia. Maakunnassa työllisyyden suunta oli vielä synkempää Kärkölässä, jossa työttömyyden kasvu oli vuodessa peräti 52 prosenttia. Tammelassa työttömien osuus työvoimasta kasvoi 7 prosentilla.

Suotuisasta kehityksestä huolimatta Kanta-Hämeen korkein työttömyysprosentti 10,6 oli Forssassa. Seutukunnan toiseksi korkein työttömyysprosentti on Humppilan 9,7.

Lähikunnista lisäksi Urjalassa työttömien osuus väheni peräti 22 prosentilla, Somerolla 13:lla.

Koko maakunnassa työttömien määrä väheni, vaikka lasku onkin loiventunut. Työttömänä olevien naisten määrä aleni enemmän kuin miesten.

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi selvästi. Forssan seudun viidessä kunnassa lomautettuna oli yhteensä 101 ihmistä joulukuun lopussa.

Kanta-Hämeen seutukunnista suurin työttömien osuus on Hämeenlinnan seudulla (9,4 prosenttia). Forssan seudulla luku on lähes yhtä suuri (9,3 %). Riihimäellä työttömien osuus työvoimasta on selvästi seutukunnista pienin (7 %).

Myönteistä on se, että työttömyys aleni vuoden aikana kaikissa ikäryhmissä. Hämeen TE-keskuksen alueella 60 vuotta täyttäneitä työnhakijoita on 14 prosenttia, jossa vähennystä vuodentakaiseen on 5,6 prosenttia.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon joulukuussa 2 456 kappaletta, mikä on 394 enemmän (19,1 %) kuin edellisvuonna. Työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä.

Ammattinimikkeistä eniten työhön kaipailtiin elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöitä, lähihoitajia, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjiä, toimisto- ja laitossiivojia sekä talonrakentajia.

Viime vuoden marraskuusta joulukuuhun työttömien määrä kasvoi Forssan seudulla.

Valtakunnallisesti työllisyysaste nousi joulukuussa, mutta samanaikaisesti myös työttömyysaste kohosi 0,5 prosenttiyksiköllä. Työllisyyden ja työttömyyden lisääntyminen yhtä aikaa on mahdollista, koska työmarkkinoille on tullut lisää väkeä etsimään töitä. FL

Työttömien määrä Lounais-Hämeessä

Forssa 785 (10,6%)

Humppila 98 (9,7%)

Jokioinen 193 (7,9%

Somero 281 (7,6%)

Tammela 213 (7,5)

Urjala 190 (9,6%)

Ypäjä 86 (8,0%)

Fingerpori

comic

Näkoislehti

23.2.2020