Lounais-Häme

Tyrinselällä suunta on kohta kohti korkeuksia

Ensimmäisten voimaloiden osat ovat ensi viikolla Porin satamassa. Voimalatoimitukset Jokioisten neljän voimalan osalta alkavat joko ennen pääsiäistä tai heti pääsiäisen jälkeen.

Pystytyksen on tarkoitus alkaa sitä mukaa, kuin osat saapuvat. Projektipäällikkö Markku Kortteisto Megatuulesta arvioi, että yhden tuulivoimalan pystytys kestää melkein kaksi viikkoa.

Pystytys tapahtuu yhdellä nosturilla ja työmaaryhmällä yksi tuulivoimala kerrallaan. Oma ryhmä huolehtii aikanaan sähkötöistä voimalan sisällä.

– Ehkä toukokuun puoleenväliin mennessä saattaisivat kaikki kuljetukset olla tehtyinä. Tämän hetken aikataulu on, että kesäkuun 1. päivä olisi jo yhden voimalan sähköön kytkeminen. Arvioisin, että suurin piirtein kesäkuun alkuun mennessä ovat kaikki Jokioisten voimalat pystyssä.

Sähköasema on kytketty jo 110 kilovoltin linjaan ja sähkökaapelit on rakennettu valmiiksi kolmen megawatin voimaloiden perustuksilta sähköasemalle, jonka asennustyöt ovat käynnissä.

– Mahdollisimman nopeasti, heti kun voimalat on rakennettu, pitää ne saada myös tuottamaan, Kortteisto sanoo. Hän uskoo, että Jokioisten puolen voimat tuottavat sähköä loppukesästä.

Alueella tehdään parhaillaan valmistelevia tehtäviä voimaloiden pystytystä varten.

Yhden voimalan osien kuljetus vaatii tusina rekkaa. Kuljetukset Tyrinselälle tapahtuvat Humppilan puolelta. Voimalatornien korkeus on 144 metriä. Lavat ulottuvat 210 metrin korkeuteen.

Ypäjän kunnanhallitus pyytää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää molemmat valitukset Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavasta ja pitää voimassa valtuuston joulukuisen hyväksymispäätöksen kaavasta. Ypäjän puolen neljän voimalan vuoro on ensi vuonna, ellei hallinto-oikeus laita kapuloita rattaisiin.

Kahden allekirjoittajan valitus vaatii tuulivoimaloiden siirtämistä kauemmaksi asutuksesta ja kyläkeskuksesta. Perusteena ovat etenkin pelätyt terveys- ja muut haitat tuulivoimaloiden melusta ja infraäänistä.

Seitsemän henkilön allekirjoittama valitus vaatii, että tuulivoimala numero neljän rakentamisesta luovutaan kokonaan tai se ainakin siirretään kahden kilometrin päähän asutuksesta. Valittajat tähdentävät, että jos voimalat tuottavat infra- ja matalataajuista ääntä yli ihmisen terveydelle sallitun määrän, kaikki tuulivoimapuiston tuulivoimalat on saatettava äänten osalta hyväksyttävälle tasolle tai muutoin purettava.

Valittajat vetoavat riittämättömiin meluselvityksiin ja melumallinnukseen, jonka laskentaohjeet eivät heistä päde korkeissa tuulivoimaloissa.

Ypäjän kunta pyrkii lausunnoissaan hallinto-oikeudelle kumoamaan valitusperusteet; Tyrinselän meluselvitykset on tehty noudattaen ympäristöministeriön ohjeistusta eikä infraäänille ole asetettu ohjeraja-arvoja eikä terveydelle aiheudu vaaraa selvitysten perusteella..

Ypäjän mukaan sosiaali- ja terveysministeriön näkemys tuulivoimala-alueiden kahden kilometrin suojavyöhykkeestä ei koske yleiskaavoitusta, jossa käytetään vaikutuksen arvioinnissa voimaloiden todellisia tietoja, mallinnuksia ja selvityksiä. Ohjearvot eivät lausunnon mukaan Tyrinselän alueella ylity. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti