Lounais-Häme

Tyrskyt lyövät Pyhäjärvellä

Tammelan ympäristölautakunta pyytää kiinteistönomistajalta nyt selvitystä heinäkuun loppuun mennessä, miksi rannan täytölle ei ole haettu lupaa eikä täyttöä ole poistettu lautakunnan antamaan edelliseen määräaikaan 31.3. mennessä.

Kiinteistönomistaja lunasti aiemmin kiinteistön asemakaavan rajauksen mukaisen tontin, mutta viimeisin vesijättömaan täyttö jäi lunastetun alueen ulkopuolelle. Täyttöä on 23 metrin matkalla ja leveyttä 1,5–3,5 metriä. Ympäristölautakunta edellyttää, että tälle täytölle haetaan aluehallintoviraston lupa tai täyttö poistetaan 31.7 mennessä.

Lautakunta päätti lisäksi hakea aluehallintovirastolta hallintopakkoa, ellei kiinteistönomistaja määräaikaan mennessä ryhdy luvanhakuun tai täytön poistamiseen. AVI kuulee ennen päätöstään molempia osapuolia. AVI:n päätös voi edellyttää alueen ennallistamista määräaikaan mennessä uhkasakon voimalla tai mahdollistaa alueen pysymisen nykymallissaan.

 

Vesialueen omistaja, Tammelan Pyhäjärven osakaskunta, toteaa lausunnossaan, ettei täytölle ole haettu vesialueen omistajan lupaa eikä osakaskunta suostu tällaisiin hankkeisiin.

Kiinteistönomistaja ja tämän edustaja arvostelevat kunnan toimintaa. Tapauksessa ei heidän mielestään ole noudatettu hyvää hallintotapaa eikä ole esimerkiksi lähetetty asiakirjoja vaan otteita. Kunnan mukaan alueella on käyty vain ympäristösihteerin viran velvoittamissa valvontatilanteissa, omistajaa ei ole uhkailu ja kaikista kyseisistä kokouspäätöksistä on lähetetty ote pöytäkirjasta normaalin käytännön mukaisesti. Omistaja ei ole perustellut vesialueen täyttöä.

 

Ympäristölautakunta käsitteli vesialueen täyttöä tilan edustalla jo 1999, jolloin lautakunta velvoitti poistamaan rakennetun niemen kärjen – tuloksetta. Sittemmin tarkastuskäynneillä ja naapureiden ilmoitusten perusteella vesialueen täyttö on jatkunut. Lautakunta on vaatinut asianmukaista lupaa tai täytön poistamista määräaikoihin mennessä.

Toissa vuonna tilan omistaja haki maanmittauslaitokselta vesijätön lunastamista. Toimitus muuttui kalliimmaksi rakennuspaikan lunastukseksi, koska asemakaavan muutoksessa 2013 kyseinen kiinteistö näyttäytyi lähes nykyisen kokoisena.

Vesilain mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä. Lupa vaaditaan samoin, jos muutos aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, maalle tai kiinteistölle.

Tavallisesti rantakiistat ovat liittyneet Tammelassa rantarakentamiseen kuten laitureihin. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic