Lounais-Häme

Ulkoa oppimisesta taitojen opetteluun

Forssan seudun opettajat kokoontuivat perjantaina kuuntelemaan puheenvuoroja uudistetusta opetussuunnitelmasta. Tilaisuuden avasivat sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen sekä rehtori, OPS-koordinaattori Minna Lintonen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen oli tilaisuuden ensimmäinen puhuja. Puheenvuorossaan hän korosti yhteistyötä.

– Yhteistyön lisääminen on parhaita keinoja kehittää koulutusta, Grahn-Laasonen kannustaa.

-Uudessa opetussuunnitelmassa on tulossa yhteisopettajuutta ja oppiaineiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Koulutukseen vaikuttavat myös monet haasteet.

-Iso haaste tässä on talous. Resurssit ovat niukat, joten asioita pitäisi pystyä tekemään uudella tavalla. Keskeinen haaste koulutuksen kehittämisessä on se, että kunnissa talous on niukka, ministeri toteaa.

Myös oppimistulokset ovat heikentyneet. Oppimistulosten polarisoituminen eritaustaisten oppilaiden välillä huolestuttaa.

-Miten pidämme kiinni siitä, että perhetaustasta, asuinpaikasta riippumatta lapsi saa samanlaisen koulutuksen? Grahn-Laasonen kysyy.

Opetusneuvos Martti Hellström aloitti puheenvuoronsa pienellä kauhuelokuvalla, jossa luvattiin kohtalokkaaseen sävyyn, että uusi opetussuunnitelma ”voi saada sinut”. Opettajajoukko ei silti hätkähtänyt.

Ala-asteen luokanopettajana työuransa aloittanut Hellström kertoi heti aluksi pöllyttävänsä hiukan OPS-innostusta.

-Opetussuunnitelmassa ei ole mitään uutta. Teitä on huijattu, hän paljasti.

-1970-luvun opetussuunnitelmassa kaikki on jo – mutta ei se haittaa, kun se on täysin käyttämätöntä, Hellström nauratti opettajia.

Muutoksiakin toki on. Uudessa opetussuunnitelmassa esimerkiksi biologia, maantieto, fysiikka ja kemia yhdistyvät yhdeksi oppiaineeksi, ympäristöopiksi.

Hellström nosti esiin kaksi asiaa Sanni Grahn-Laasosen ja Tuomas Kurttilan puheenvuoroista.

-Ensinnäkin, tätä ei tehdä yksin vaan yhdessä. Toinen olennainen asia on, että jos opettajan tehtävänä aiemmin oli välittää traditiota, nyt se on välittää välittämistä. Meidän fokuksen pitäisi siirtyä asian rakastamisesta lasten rakastamiseen. Sillä on uskomaton voima oppimiseen, jos lapsi kokee, että opettaja tykkää hänestä.

Hän kertoo, että viime vuosina on tapahtunut suuria muutoksia siinä, miten osa oppilaista suhtautuu kouluun.

-On tapahtunut ilmiö poikien mielenmaisemassa, kyynistyminen koulun suhteen. Uskotaan, että raha tulee ihan muualta, aloilta joiden taitoja ei koulussa opeteta. Siksi pitää luoda kiinnittyminen kouluun, sen täytyy olla merkityksellistä. Pitää syntyä tunne, että koulussa on hyvä olla.

Yksi suurimmista muutoksista uudessa opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen korostaminen. Taitojen merkitys korostuu ulkoa opeteltavien tietojen sijaan. Opettajan tehtävänä on pikemminkin ohjata itsenäiseen oppimiseen kuin opettaa. Silti edelleen tarvitaan myös perinteistä opettajuutta, opetusneuvos toteaa.

Laaja-alaisten tietotaitojen merkitys korostuu koulutuksessa jatkossa yhä enemmän. Opetuksessa käytetään myös esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Hellström korostaa, että nuorille pitää luoda koulussa onnistumisen mahdollisuuksia. Jos nuorista moni syrjäytyy, hän ennustaa synkkää tulevaisuutta.

-Jos nuoret eivät oikeasti lähde rohkeasti tekemään tulevaisuutta, hyvinvointivaltio romahtaa. Sen pelastaa jokainen opettaja jokaisessa luokassa. Pitää pyrkiä siihen, että yksikään lapsi ei lähde koulusta kokien, ettei ole missään hyvä. On tärkeää, että jokainen löytää oman juttunsa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti