Lounais-Häme

Ulkoasultaan yhdenmukaiset tupakkapakkaukset saavat kannatusta

Tupakka-askeissa pitää nykyään olla näkyvät varoituksen tupakoinnin haitallisuudesta.

Ulkoasultaan yhdenmukaiset tupakkapakkaukset voisivat vähentää tupakoinnin aloittamista, uskovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemässä laadullisessa arviointitutkimuksessa haastatellut suomalaiset.

Haastateltavat pääsääntöisesti kannattivat niiden käyttöönottoa Suomessa. Myös THL kannattaa yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa. THL antoi lausunnon asiasta STM:lle lokakuussa.

– Pakkausten tarkoituksena on vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta, lisätä terveysvaroitusten tehokkuutta ja vähentää sellaista pakkausmuotoilua, joka voisi johtaa kuluttajia harhaan tupakkatuotteiden käytön haitoista, sanoo asiantuntija Otto Ruokolainen THL:stä.

Yhdenmukaisissa pakkauksissa on tyypillisesti yksi sallittu, erikseen määritelty väri ja niistä on poistettu logot ja muut kuvalliset tuotemerkkiin liittyvät tunnukset. EU määrittää askien varoituskuvat ja -tekstit, mutta EU:n tupakkatuotedirektiivi ei ota kantaa yhdenmukaisiin pakkauksiin vaan ne ovat kansallisen lainsäädännön varassa. Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset ovat jo käytössä esimerkiksi Australiassa, Ranskassa, Britanniassa ja Norjassa.

Haastateltavat pitivät esimerkkejä yhdenmukaisista tupakkapakkauksista rumina ja tylsinä.

– He eivät uskoneet, että niiden käyttöönotto vaikuttaisi paljonkaan tupakoinnin lopettamiseen väestötasolla, mutta se voisi vähentää nuorten tupakoinnin aloittamista. Askien kuva- ja tekstivaroituksia toivottiin ymmärrettävämmiksi ja uskottavammiksi, sillä yksinkertaisissa pakkauksissa niihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, kertoo THL:n vieraileva tutkija Susanne Ådahl.

Myös askin hinnan, tupakoinnin ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten sekä lopettamisen myönteisten puolien toivottiin tulevan paremmin esiin.

STM asetti vuonna 2017 työryhmän kehittämään tupakka- ja nikotiinipolitiikkaa tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite saavutetaan, jos vuonna 2030 alle 5 prosenttia väestöstä käyttää tupakkalain alaisia tuotteita päivittäin. Työryhmän toukokuussa 2018 luovuttamassa raportissa ehdotettiin yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa Suomessa

THL toteutti STM:n toimeksiannosta ryhmähaastattelututkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tupakoimattomien ja tupakoivien täysi-ikäisten suhtautumista yhdenmukaisiin tupakkapakkauksiin sekä niiden herättämiä mielikuvia tupakoinnin ehkäisystä ja lopettamisesta liittyen. Haastatteluja tehtiin viisi ja niihin osallistui yhteensä 29 iältään 18─50-vuotiasta henkilöä.

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic