Lounais-Häme

Ulosottovelallisten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosikymmenen – Naisten osuus velallisista on noussut

Jo lähes 600 000 suomalaista on ulosotossa. Yhä useammin ulosotto koskee naisia.
Ulosotossa olevan kokonaisvelan määrä kasvoi kymmenessä vuodessa selvästi. Kuva: Ville Mäkilä
Ulosotossa olevan kokonaisvelan määrä kasvoi kymmenessä vuodessa selvästi. Kuva: Ville Mäkilä

Ulosotossa oli jo lähes 580 000 suomalaista vuonna 2018, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista. Tämä on noin 80 000 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Velallisten määrä on ollut koko ajan kasvussa läpi vuosikymmenen.

– Velalliset ovat useimmiten työikäisiä, vähän koulutettuja ja yksinasujia. Velallisten joukossa on myös enenevässä määrin naisia, kirjoittaa yliaktuaari Laura Lipasti Tilastokeskuksen sivuilla.

Velallisia ovat kaikki ne, joilla on ollut vuoden aikana vireillä olevia ulosottoasioita.

 

Samalla kun ulosottovelallisten lukumäärä on kasvanut, yhä suurempi osuus kotimaan väestöön kuuluvista ulosotto­velallisista on naisia. Kymmenen vuotta sitten naisten osuus velallisten kokonaismäärästä oli noin kolmannes, nyt lähes 40 prosenttia.

Erot keskimääräisessä ulosottovelassa ovat tasaantuneet sukupuolten kesken vuosikymmenessä, kun miesten velka on pysynyt melko samalla tasolla, mutta naisten velka on kasvanut. Naisilla ulosottovelka henkilöä kohden oli viime vuonna 53 prosenttia suurempi kuin vuonna 2008.

– Sekä miehillä että naisilla oli henkeä kohti keskimäärin kahdeksan ulosottoasiaa vuodessa, eli naisilla kolme ja miehillä kaksi enemmän kuin vuonna 2008. Kymmenen vuotta sitten ulosotto koski useammin miehiä, mutta vuoteen 2018 mennessä sukupuolten osuudet velasta ja asioista ovat tasaantuneet, Lipasti kirjoittaa.

Ulosottovelalliset olivat vuonna 2018 useimmiten työikäisiä. Velallisia oli suhteessa eniten 25–54 –vuotiaassa väestössä. Tämän ikäiset velalliset kattoivat kaksi kolmasosaa kaikista velallisista. Velallisia oli sekä näissä ikäluokissa että 55–64 –vuotiaissa enemmän kuin koko väestössä keskimäärin.

Velallisista yli viidesosa oli työttömiä vuonna 2018. Työttömien osuus ulosotto­velallisista korostui vuonna 2018 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin, jolloin ero koko väestöön oli alle kymmenen prosentti­yksikköä.

Velallisista oli eläkeläisiä 16 prosenttia ja opiskelijoita tai koululaisia 7 prosenttia.

Ulosottovelallisissa oli koko väestöön verrattuna paljon perheisiin kuulumattomia ja yksinhuoltajia. Vuoden 2018 lopun ulosotto­velallisista 40 prosenttia ei kuulunut perheisiin.

Vastaavasti koko väestöstä perheisiin kuulumattomia oli noin kolmasosa, ja hieman yli 60 prosenttia yli 15-vuotiaasta väestöstä kuului avopari- tai aviopari­perheisiin.

Velallisilla oli vuonna 2018 hieman enemmän lapsia kuin koko väestöllä keskimäärin. Vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi oli 38 prosentilla velallisista, kun koko väestössä neljäsosalla oli ainakin yksi alaikäinen lapsi.

Noin joka viidennellä ulosottovelallisella oli vähintään kaksi alaikäistä lasta, koko väestössä vastaava osuus oli 14 prosenttia.

Ulosottovelalliset olivat vuonna 2018 matalammin koulutettuja kuin koko väestö keskimäärin. Vuoden 2018 lopussa ulosotossa olleista yli 40 prosentilla oli korkeintaan perusasteen koulutus, ja lähes 90 prosentilla oli enintään toisen asteen koulutus.

Tässä kuussa julkistettujen tietojen mukaan avoimen ulosotossa olevan kokonaisvelan määrä kasvoi melko voimakkaasti. Kokonais­velan määrä oli 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 5,6 miljoonaa euroa vuosikymmen myöhemmin.

Tavallisimmin ulosotto koskee rahasaatavien perintää. Useimpia ulosottotapauksia edeltää oikeuden­käynti, jossa selvitetään velkojan saatavien oikeellisuus ja määrätään velallisen maksu­velvollisuus. Jotkin saatavat, kuten verosaatavat ja rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, peritään suoraan ulosotossa.

Ulosottojen tilastointi aloitettiin Tilastokeskuksessa vuonna 2008, jolloin maailman­laajuinen talouskriisi alkoi vaikuttaa Suomessakin. Tilastoinnissa ulosottoasiat käsittävät sekä kalenteri­vuoden aikana vireillä olleet että päättyneet ulosottoasiat.

Perinnässä olevia asioita oli 37 prosenttia enemmän vuonna 2018 kuin vuosikymmen aiemmin. Vuonna 2008 asioita oli perinnässä noin 3,7 miljoonaa ja vuonna 2018 noin 5,1 miljoonaa.

Uusimmat

Näkoislehti

14.7.2020

Fingerpori

comic