Lounais-Häme Somero

Urheilullisesta imagosta pidetään kiinni: Somerolla uskotaan liikkeen tekevän hyvää

"Tärkeintä on somerolaisten hyvinvointi."
Somerolla halutaan kasvattaa nuoret liikunnalliseen elämäntapaan. Kaupungissa on myös panostettu liikuntapaikkoihin, kuten uimahalliin.

Somero haluaa pitää kiinni maineestaan laadukkaana liikuntakaupunkina. Somero on laatinut ensimmäisen liikuntastrategiansa, jonka hyväksymistä sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Liikuntastrategia pohjautuu Someron kaupunkistrategiaan ja on linjassa uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa. Tavoitteena on, että lapset kasvavat Somerolla pienestä pitäen liikkuvaan elämäntyyliin. Tavoitteena on saada liikkeelle myös ne väestöryhmät, jotka yleensä liikkuvat vähän.

– Tärkeintä on somerolaisten hyvinvointi, painottaa Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Painopisteitä ovat terveyttä edistävä liikunta, liikuntaympäristön ylläpito ja kehittäminen, somerolaisen huippu-urheilun ja seuratoiminnan edistäminen sekä poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen.

Myös varhaiskasvatukseen uusi suunnitelma

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan myös uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton.

Uudessa suunnitelmassa on aiempaa konkreettisemmin pyritty kuvaamaan varhaiskasvatuksen tavoitteita ja niiden arviointia. Suunnitelmaan on liitetty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 2018 määrittelemät laadun arvioinnin indikaattorit, joihin on laadittu paikalliset kriteerit.

Henkilökunta osallistui suunnitelman laadintaan, ja myös huoltajille annettiin mahdollisuus ottaa kantaa siihen. FL

Uusimmat

Näkoislehti

6.8.2020

Fingerpori

comic