Lounais-Häme Urjala

Urjala hylkäsi oikaisuvaatimuksen verkkosivuston hankinnasta

Urjalan kunnan verkkosivustohankinnasta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka kunnanhallitus hylkäsi. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Urjalan kunnanhallitus hylkäsi kunnan verkkosivuston hankinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus päätti myös pitää 20.4.2020 tekemänsä hankintapäätöksen voimassa.

Kunnanhallitus oli hyväksynyt Mainostoimisto Synergia oy:n tarjouksen kunnan verkkosivujen uudistamisesta. Hankinnan valintaperuste oli sisällöltään tarkoituksenmukaisin ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Päätöksestä oli tehnyt oikaisuvaatimuksen Creative Crue oy, joka oli yksi neljästä tarjouksen tehneestä yrityksestä. Yritys perusteli oikaisuvaatimustaan sillä, että hyväksytyn tarjoajan julkaisualusta ei ole avoimen lähdekoodin julkaisualusta, vaikka se mainittiin tarjouspyynnössä yhtenä vaatimuksena.

Kunnanhallituksen mukaan Mainostoimisto Synergia toimitti kuntaan lisäkysymyksen tarjousten jättöaikana tiedustellen kunnan kantaa muulla kuin avoimella lähdekoodilla toteutettavasta sivustosta tehtävään tarjoukseen.

Kunnan verkkosivuilla julkaistiin vastaus. Sen mukaan kunta hakee lähtökohtaisesti avoimen lähdekoodin ratkaisua verkkosivustoalustaksi, mutta muut vaihtoehdot voivat tulla huomioiduksi, mikäli ne täyttävät tarjouspyynnössä edellytetyt saavutettavuus- ja muut lainsäädännön vaatimukset.

Kunnanhallitus toteaa, että vastaus on ollut julkisessa verkossa kaikkien nähtävillä, joten muut toimijat ja myöhemmin tarjouksen tehneet ovat olleet asiasta tietoisia ja voineet huomioida sen omia tarjouksia laatiessaan.

Kunnanhallitus huomauttaa myös, että kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joten hankintalaki ei sido hankinnan toteuttamista ja myös kunnan omia hankintaohjeita on noudatettu.

Uusimmat

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic