Lounais-Häme Urjala

Urjala saa hyvää palautetta palvelusetelimallistaan

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Viime vuonna Urjalasta sosiaaliasiamiehelle tuli yhteensä 19 yhteydenottoa. Viisi yhteydenottoa koski ikäihmisten hoivan järjestämistä palvelusetelillä. Sosiaaliasiamies tuo raportissaan esille palvelusetelin käyttöön liittyvät juridiset erityispiirteet kuten asiakkaan oikeuden kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Vanhainkodin asukkaita ja omaisia tiedotettiin muutoksesta omassa tiedotustilaisuudessa, jossa korostettiin asiakkaan oikeutta kieltäytyä palvelusetelistä. Samassa yhteydessä asiakkaita ja omaisia ohjattiin ottamaan yhteyttä Akaan ja Urjalan viranhaltijoihin, mikäli haluavat lisää tietoa. Aktiivisen tiedotuksen lisäksi tavoitteena on ollut se, että muutos olisi vanhainkodin asukkaille mahdollisimman huomaamaton ja taloudellinen tilanne olisi muutoksen jälkeen riittävällä tasolla.

Erityisen tärkeää oli määrittää palvelusetelin arvo sellaiseksi, että se on kohtuullinen kaikille kuntalaisille tulotasosta riippumatta. Palvelusetelin arvon määrittely onnistui kokemusten ja asiakaspalautteen perusteella hyvin, sillä oikaisuvaatimuksia ei siitä viime vuonna tehty lainkaan. Viime vuoden aikana Urjalassa oli palveluseteliasiakkaita yli 50.

Urjalan kunta arvioi viittä yhteydenottoa vähäiseksi, kun kyseessä on ollut iso muutos ja pitkän kehitystyön tulos: uusi palvelusetelijärjestelmä, laitoshoidon lakkauttaminen ja muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi sekä asiakkaan oman valinnanvapauden lisääminen. Palvelusetelimalli on osoittanut Urjalan mukaan toimivuutensa ja sopivuutensa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

21.9.2020

Fingerpori

comic