Lounais-Häme Urjala

Urjala teki alijäämäisen tilinpäätöksen – Verokertymän pettäminen suurin syy

"Verokertymään vaikuttaa myös se, että Urjala on vanhusvoittoinen kunta ja asukkailla on keskimäärin suhteellisen matala tulotaso."
Urjalan kunnassa etsitään säästöjä taloustilanteen tiukentuessa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Urjalan kunta teki vuonna 2019 alijäämäisen tilinpäätöksen. Alijäämän suuruus oli 974 831 euroa.

Urjalan kunnan hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi kertoo, että suurin syy alijäämäiseen tilinpäätökseen on verokertymän pettäminen. Kuntaliiton laskelmiin pohjautuvat kuntien verotuloennusteet pettivät koko maassa ja Urjalassakin verokertymä jäi 840 000 euroa alle talousarvion.

Källi kertoo, että arvioitua alhaisempi verokertymä johtui vuonna 2019 toteutetusta laajasta verokorttiuudistuksesta sekä verohallinnossa käyttöön otetusta tulorekisteristä ja siihen liittyneistä verojen kirjautumisongelmista.

Valtio kompensoi kunnille verokertymävajetta ylimääräisellä valtionosuudella, joka Urjalan osalta oli 220 000 euroa.

– Verokertymään vaikuttaa myös se, että Urjala on vanhusvoittoinen kunta ja asukkailla on keskimäärin suhteellisen matala tulotaso, Källi sanoo.

Toimintakate heikkeni edellisvuodesta

Kunnan toimintatuotot olivat viime vuonna 5,2 miljoonaa euroa, ja ne ylittivät talousarvion noin 210 000 eurolla. Euromääräisesti suurimmat yksittäiset toimintatuottojen ylitykset tulivat sosiaalityössä. Veteraanien korvaukset lisääntyivät 52 000 eurolla, vanhustenhuollon palvelusetelituotot 54 000 eurolla ja puun myyntituotot 57 000 eurolla.

Toimintakulut olivat 34 miljoonaa euroa ja alittivat talousarvion 360 000 eurolla toteumaprosentin ollessa 98,9. Euromääräisesti suurin kulualitus oli vesihuoltolaitoksella, jossa se oli 92 000 euroa koostuen muun muassa korjausvarauksista. Työllisyydenhoidossa alitus oli 70 000 euroa ja vanhustenhuollossa alitus oli 67 000 euroa.

Toimintakate heikkeni edellisvuodesta reilulla 1,4 miljoonalla eurolla ja vuosikate lähes 1,8 miljoonalla eurolla. Alun perin Urjalan kunnan vuoden 2019 talousarvio tehtiin 600 000 euroa alijäämäiseksi. Kahden talousarviomuutoksen myötä talousarvion alijäämäarvio nousi yli miljoonaan euroon.

Kunta tarvitsee säästöjä

Vaikka vuodesta 2019 muodostuikin alijäämäinen, Källin mukaan tilannetta helpottaa, että vuoden 2018 hyvä tulos on kirjattu puskuriksi kunnan taseeseen. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 909 213 euroa ylijäämäinen.

– Kunnan taseessa on ennen vuoden 2019 kirjaamista ylijäämää kaikkiaan noin 1 280 000 euroa, Källi sanoo.


”Kunnan taseessa on ennen vuoden 2019 kirjaamista ylijäämää kaikkiaan noin 1 280 000 euroa.”


Källin mukaan kunta tarvitsee kuitenkin säästöjä. Tämän vuoden säästötarpeeksi oli arvioitu noin 300 000 euroa.

– Sote-puoli nielaisee valtaosan kuluista emmekä pysty vaikuttamaan siihen. Ennen kuin korona iski olimme antaneet kaikkien kunnan yksiköiden tehtäväksi miettiä oman ehdotuksensa siitä mistä voidaan säästää. Näitä oli tarkoitus pohtia huhti-toukokuun vaihteessa, Källi kertoo.

Urjalan kunnanhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia tarpeen vaatiessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että tilikauden tulos kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. FL

Urjalan kunnan viime vuoden tilinpäätös jäi alijäämäiseksi yli 970 000 euron verran.
Urjalan kunnan viime vuoden tilinpäätös jäi alijäämäiseksi yli 970 000 euron verran.

Lue myös: Urjalan valtuusto hyväksyi alijäämäisen talousarvion ja päiväkodin saneerauksen (FL 17.12.2019)

Uusimmat

Näkoislehti

26.5.2020

Fingerpori

comic