Lounais-Häme

Urjala uusilla urilla

Urjalassa ei enää synkistellä kuntatalouden madonluvuilla, vaan kunta on ottanut kuntataloutensa ja palvelurakenteensa uudistamisen vakavasti. Tästä kunnanjohtaja Hannu Maijala antaa tunnustusta niin virkamiesvalmistelulle kuin luottamushenkilöille.

Maijala kertoo ensi vuoden talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman laadinnan sujuneen seesteisesti ja yksituumaisesti. Maijala sanoo tämän kuulostavan jopa hassulta. Siksi nopea on muutos päätöksenteon ilmapiirissä ollut.

-Teemme työtä yhdessä ja samaan suuntaan. Yhteisiä tavoitteita on kirjattu myös viime kesäkuussa hyväksytyssä strategiassa, Maijala sanoo.

Ilmapiirin muutos ei ole poistanut kunnan perusongelmia, joita ovat ikääntyvä väestö, vanhusten suuri määrä sekä korkeat työttömyysluvut. Tämä leikkaa myös kunnan saamia valtionosuuksia väestörakenteeltaan nuorempaan kuntaan verrattaessa.

Urjalassa asui syyskuun tilastojen mukaan 4873 henkilöä, mikä on kuutisenkymmentä vähemmän kuin vuoden alussa. Ennusteiden mukaan väkimäärä vähenisi vuoteen 2030 mennessä noin 4150 asukkaaseen. Kunta pyrkii kuitenkin ratkomaan niitä asioita, joihin se voi itse vaikuttaa kuten esimerkiksi palveluverkko. Maijalan mukaan tämä aloitteellisuus on myös itsenäisyyttä.

Ensi huhtikuun alussa Urjalassa tehdään loikka uusiin yhtenäiskoulun opetustiloihin niiden valmistuessa. Ensi vuoden talousarviossa esitetään hankkeelle vielä 3,9 miljoonan euron rahoitus kaikkiaan noin 15 miljoonan euron kustannuksista. Urjalassa pannaan kerralla oppimisympäristöt kuntoon.

Tiloihin muuttaa 10. päivä huhtikuuta kaksi peruskoulua sekä Väinö Linnan lukio. Samalla voidaan aloittaa vanhan kirkonkylän koulun purkutyöt lähiliikuntapaikan tieltä. Aseman koulun kohtalo on siirretty kiltisti vuodella eteenpäin. Kiinteistössä joudutaan tosin tekemään remonttia vesivahingon takia.

Purkutöistä tulevaa materiaalia voidaan teknisen johtaja Kimmo Virran mukaan hyödyntää noin kilometrin pituisen kevyen liikenteen väylän rakentamisessa. Urjalassa otetaan myös etuaskeleita sosiaalipuolen palveluiden järjestämisessä. Vanhainkotikiinteistö on myyty Attendolle, joka on sitoutunut rakentamaan Urjalaan nykyaikaisen vanhusten hoivapalveluihin keskittyvän yksikön. Palvelu tullaan järjestämään palvelusetelimallilla.

Ensi vuoden talousarviossa Attendo-kaupan myötä kunta joutuu tekemään kertaluonteisen alaskirjauksen, joka vie talousarvion alijäämäiseksi. Maijala ei ole huolissaan näin syntyvästä alijäämästä koska ylijäämää on viime vuosien aikana kertynyt kunnan taseeseen paikkaamaan nyt syntyvää alijäämää.

Hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma arvioi, että Urjala pystyy 0-tulokseen jo vuonna 2018. Urjalassa lakkaa toimimasta myös keskuskeittiö. Yliluoma sanoo yhteistyökuvioita kaavaillun lähinnä Akaan suuntaan. Kunta luopuu kokonaan vanhusten omista laitospaikoista, kun vuodeosaston palvelut järjestetään jatkossa Valkeakoskella.

-Toivotaan parasta, kun maakunta aloittaa vuoden 2019 alussa, Maijala sanoo. Hänen mukaansa Urjala ei kuntana voi jäädä odottamaan ratkaisuja vaan päätöksiä joudutaan tekemään myös pienellä riskillä.

Perusturvajohtaja Elina Anttila sanoo kotiin vietävien palveluiden määrää lisätyn. Kuntouttavaa työtoimintaa ollaan myös lisäämässä. Uutena toimintana on etsivä nuorisotyö, joka aloitetaan ensi kesänä. FL

Toimintakulut saatu laskuun
Urjalan ensi vuoden talousarvioesityksessä kunnan toimintakuluiksi esitetään ensi vuodelle 28,6 miljoonaa euroa. Summa on noin kaksi prosenttia pienempi kuin tälle vuodelle budjetoidut toimintakulut.Ensi vuonna vuosikate on painumassa 443000 euroon ja se on ainoastaan 82 euroa jokaista urjalalaista kohden.Tilikauden tulos on painumassa ensi vuonna 803000 euroon. Alijäämä ion kertaluonteinen ja vuodelle 2018 on taloussuunnitelmassa kaavailtu 470000 ylijäämää.Verotulojen ennakoidaan laskevan 15,6 miljoonaan euroon, kun tänä vuonna veroeuroja Urjalaan virtaa noin 16,3 miljoonaa euroa.Suurin syy tähän on tuloveroprosentin harvinainen lasku 21,5 prosenttiin nykyisestä 22 prosenttiyksiköstä. Maijalan kunnanjohtajakaudella tämä on ensimmäinen kerta.Urjalan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 4,3 miljoonaa euroa, josta suurin osa kuluu koulurakentamisessa. Yhtenäiskoulun kustannusarvio on kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa.Lainakanta kasvaa ensi vuonna noin 15,7 miljoonaan euroon, jonka jälkeen lainakantaa on tarkoitus lähteä pienentämään. Investoinneista ensi vuonna vain yhdeksän prosenttia voidaan hoitaa tulorahoituksella. Urjalan kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään ensi vuoden talousarviosta ensi maanantaina 19. joulukuuta.

Uusimmat

Fingerpori

comic