Lounais-Häme Urjala

Urjalan kunnanhallitus esittää alijäämäistä talousarviota – toimintatuotot eivät kata kuluja

Yhtenäiskoulun käyttökustannukset odotettua korkeammat, terveydenhuollon kustannukset kasvavat mojovasti.
Yhtenäiskoulu on Urjalan ylpeydenaiheita. Kuvassa kunnanjohtaja Hannu Maijala.

Urjalan kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvion. Aiemmin kunnanhallitus päätti palauttaa vuoden 2019 talousarvioehdotuksen takaisin palvelukeskuksille valmisteltavaksi ja asettaa kokonaistavoitteeksi toimintakulujen pienentämisen vähintään 136 000 eurolla.

Palvelukeskuksissa säästöjä on tehty seuraavasti: yleishallinnosta on säästetty 19 000 euroa, perusturvasta 81 655, sivistystoimesta 56 881 ja teknisestä toimesta 57 500 euroa. Yhteensä säästöjä on kertynyt 215 036 euroa. Kunnanhallituksen asettama 136 000 euroa säästötavoite ylitettiin täten 79 036 eurolla.

Talousarvio tuo silti yhä haasteita mukanaan. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten vaikutukset nostavat vuonna 2019 palkkakustannuksia 2,3 prosentilla.

Perusturvaan kohdistuu kustannuspaineita: esimerkiksi vammaispalvelujen kustannusten arvioidaan kasvavan ensi vuonna yli 200 000 eurolla.

– Lähinnä ne kasvavat asumispalveluiden vuoksi. On tarvetta lisätä asumispalveluihin resursseja, koska on verran vaikeasti hoidettavia, ettei kotihoidolla tai vastaavalla pärjää. Heidät joudutaan ohjaamaan kalliimmille laitospaikoille, kommentoi hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi.

Terveydenhuollossa kustannusten kasvu on vielä kovempaa. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna terveydenhuollon kustannukset ovat ensi vuonna lähes miljoona euroa korkeammat.

– Isoin syy varmasti on, että hoidot kallistuvat. Toki pienessä kunnassa näkyvät selvästi yksittäiset, vakavat sairastumiset.

– Terveydenhuolto on osaksi ostopalvelua, emmekä pysty kauheasti vaikuttamaan siihen. Hinta määritellään erikoissairaanhoidon osalta muualla, tilaukset on laskettu jo keväällä.

Urjalan yhtenäiskoulun käyttökustannukset ovat olleet arvioitua korkeammat sen ensimmäisenä, kokonaisena toimintavuotena 2018.

Vuoden 2018 talousarviossa koulun lämmitykseen oli varattu 58 000 euroa, mutta arvio ensi vuodelle nousee 95 000 euroon. Sähkökuluissa arvio on 60 000 euroa, kun tälle vuodelle oli varattu 46 000 euroa.

Yhtenäiskoulun ilmanvaihtoa pidetään sovitusti tehostetusti päällä vähintään kahden vuoden ajan valmistumisesta lähtien. Vuonna 2020 ja sen jälkeen kustannukset lämmityksen ja sähkön osalta laskevat hiukan, koska ilmanvaihto säädetään tällöin käyttäjämäärien mukaisiksi.

– Kunnan kiinteistöistä tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti ilmanvaihtoa ei milloinkaan tulla sulkemaan kokonaan.

Urjalan kunnan saamat valtionosuudet kasvavat noin 190 000 eurolla verrattuna vuoteen 2017. Tähän vaikuttaa muun muassa Urjalassa koulua viime vuonna käyneet akaalaiset lapset.

Toimintatuotot vuodelle 2019 ovat noin 4,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarviossa tuottoja on arvioitu saatavan noin 2,6 miljoonaa, kun tuottoja vuodelta 2017 kirjattiin puolestaan 3,5 miljoonaa.

– Kehitys ei vain riitä kattamaan toimintakuluja, joita on arvioitu vuonna 2019 kertyvän yhteensä 33,6 miljoonaa.

Hyviä uutisia myös on, sillä verotulojen ja valtionosuuksien jälkeen kunnan vuosikate vuodelle 2019 on talousarvioesityksessä 796 699 euroa. Aiempi arvio vuosikatteesta oli 672 397 euroa, mikä on yli 300 000 enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa ja lähes nelinkertainen vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden.

– Tässä vaiheessa ei kaikkia poistoja ole vielä tiedossa, koska ensi vuoden investointeja ei ole vielä käsitelty. Kunnanjohtajan vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaan kunnan tulos tilikaudelta olisi 493 757 euroa alijäämäinen.

Teknisen lautakunnan investointikokouksen jälkeen poistot on laskettu ja päivitetty. Talousarvion mukainen tulos tilikaudelta 2019 on 588 856 euroa alijäämäinen. FL

Uusimmat

Näkoislehti

24.9.2020

Fingerpori

comic