Lounais-Häme

Urjalan valtuusto hyväksyi talousarvion vähin puhein

Urjalan kunnanvaltuuston vuoden viimeinen kokous nuijittiin lävitse lähes puheenvuoroitta. 45 minuuttia kestänyt kokous oli hyvin yksimielinen.

Vuoden 2017 talousarvio ei synnyttänyt kokouksessa lainkaan keskustelua. Puheenvuorot pitivät ainoastaan kunnanjohtaja Hannu Maijala, joka esitteli talousarvion sekä valtuutettu Susanna Karhu (ps.). Karhu huomasi, että päiväkodin piha-alueen investoinnit jäivät puuttumaan laskelmista, vaikka ne mainittiin tekstiosassa. Kyseessä oli pelkkä kirjausvirhe.

Kunnanjohtaja esitti puheenvuorossaan tyytyväisyytensä ensi vuoden talousarvioon.

-un valtuustokausi alkoi, Urjala oli taloudellisesti huomattavasti ahtaammalla. Olette joutuneet tekemään neljän vuoden aikana kipeitä päätöksiä, mutta tulokset ovat olleet taloudellisesti hyviä. Urjalan kohdalla voidaan puhua jopa edelläkävijäkunnasta. Moni naapurikunta joutuu tekemään näitä samoja päätöksiä, jotka Urjala on jo tehnyt esimerkiksi kouluverkon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, Maijala muotoili valtuustolle.

Kunnanjohtaja nosti tulevan vuoden tärkeimmiksi teemoiksi etsivän nuorisotyön lisäämisen, sote- ja maakuntauudistuksen sekä koulun remontin, joka valmistuu keväällä.

Maijalan mukaan on alustavasti sovittu, että uuden koulun viralliset vihkiäiset pidettäisiin perjantaina 5. toukokuuta, mikäli ministeri pääsee silloin paikalle. Saman viikon lauantaina voitaisiin pitää avoimet ovet yleisölle.

Talousarvion hyväksymisen lisäksi valtuusto myönsi yksimielisesti lainantakaukset Halkivahan VPK:n paloaseman ja Nuutajärven Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen remonteille. Myös kunnanjohtajan johtajasopimus herätti vain pari lyhyttä kehua. Valtuutettujen mielestä on tärkeää, että kunnanjohtajan tehtävät selkiytetään kirjallisesti.

Nopeasti edenneen kokouksen mielenkiintoisin osuus olikin kokouksen loppu, kun kaksi valtuutettua teki kolme aloitetta.

Paula Virtasen (kesk.) ensimmäinen aloite koski lukion erikoistumista. Virtanen on huolissaan siitä, että Urjalan lukio joudutaan tulevaisuudessa sulkemaan, koska samanlaisia lukioita on joka pitäjässä. Hänen mielestään lukion pitäisi erikoistua, jotta sen tulevaisuus olisi turvattu. Virtanen kannustaakin aloittamaan keskustelun siitä, mikä olisi erikoistumisen suunta.

Toisessa aloitteessaan Virtanen ehdotti Väinö Linnan kasvoja kuvastavan reliefin teettämistä valmistuvan koulun ulkoseinälle. Hänen mielestään reliefin pystyttämiselle olisi ensi vuonna lukuisia syitä: Suomi täyttää 100 vuotta, Väinö Linna –seura täyttää 40 vuotta ja Väinö Linnan kuolemasta tulee kuluneeksi 25 vuotta.

-Reliefi voisi olla ainakin osittain omassa kunnassa tehty. Täällähän on vahvaa lasiosaamista, Virtanen ehdotti.

Pasi Ruuskan (ps.) aloite koski lasten ja nuorten liikunnan edistämistä. Hän toivoo, että seuratoiminta, liikunta- ja nuorisotoimi sekä uusi koulu tekisivät tiiviimmin yhteistyötä, että seurojen ammattilaisia kuunneltaisiin enemmän liikuntapaikkarakentamisessa ja että hylättyjä tiloja otettaisiin harrastuskäyttöön.

-asten liikunnan järjestämisessä on vielä paljon tekemistä. Lasten ei pitäisi pelata kiekkoa enää iltakymmeneltä, Ruuska sanoi. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic