Lounais-Häme

Urjalassa aloitteita lähiruoasta ja virkavalinnoista

Urjalan kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, jotka valtuusto päätti lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Yhdeksän valtuutetun allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa vaaditaan lähiruoan, suomalaisten elintarvikkeiden ja puhtaan veden painottamista kaikissa kunnan hallintoelinten tulevissa päätöksissä.

Vaatimusta perustellaan aloitteessa taloudellisilla syillä.

Aloitteen mukaan uusi hankintalaki mahdollistaa yritysten kilpailemisen muillakin perusteilla kuin hinnalla. Hankintamääräykset tulee aloitteen allekirjoittajien mielestä asettaa siten, että paikalliset tuottajat ja pk-yritykset kykenevät kilpailemaan niistä tasavertaisesti.

-Viisailla hankinnoilla voidaan vahvistaa paikallista tuotantoa, yrittäjyyttä ja työllisyyttä, aloitteessa todetaan.

Lisäksi terveyssyyt ja ruoan turvallisuus ovat aloitteen mukaan tärkeitä.

-Lapsemme ansaitsevat päivähoidossa ja kouluissa turvallisen ja laadukkaan lähiruuan, samoin vanhukset ja vammaiset.

Pauli Lellan (ps.) valtuustoaloitteessa otetaan kantaa kunnan sisäiseen valtapolitiikkaan ja keskeisten virkamiesten nimitysoikeuteen. Aloitteessa vaaditaan kunnan hallintosäännön uudelleen käsittelyä ja yhden pykälän muuttamista alkuperäiseen muotoonsa.

Viime valtuustokauden viimeisessä kokouksessa 19. toukokuuta hallintosääntöä muutettiin siten, että kunnanvaltuustolta siirrettiin valtaa kunnanhallitukselle kunnan osastopäälliköiden valinnan osalta. Kunnan hallinto- ja talousjohtajan, teknisen johtajan, sivistysjohtajan, perusturvajohtajan ja elinkeinoasiamiehen vakinaisesta valinnasta vastaa nyttemmin kunnanhallitus eikä valtuusto.

Aloitteessa katsotaan, että päätösvallan siirtäminen tuolta osin keskittää vallan liiaksi kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle. Aloitteessa väitetään myös, että kunnanjohtaja vaikuttaisi kulissien takana kunnanhallituksen jäsenten valintaan. Tosin kyseinen aloitteessa mainittu 38. pykälä ei koske kunnan luottamushenkilöiden valintaa.

Valtuusto päätti myös omavelkaisesta lainantakauksesta. Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää takauksen 10000 euron lainalle, jonka Urjalan 4H-yhdistys on hakenut Urjalan Osuuspankilta. Laina-aika on enimmillään viisi vuotta. Valtuuston päätöksellä ei kunta peri takauksesta kahden prosentin takausprovisiota eikä henkilötakausta yhdistyksen toimivalta johdolta.

Urjalan 4H-yhdistys on hakenut lainaa Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta -hankkeen toteuttamiseksi. Hanke aloitettiin jo viime vuonna ja sille on tulossa jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun asti.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti