Lounais-Häme Somero

Uuden Tervaskannon toteutustapa muuttuu Somerolla – Omarahoitusosuus noin 4,5 miljoonaa euroa

Uusi Tervaskanto -hankkeella turvataan alueen vanhusväestön asumispalvelut.
Uuden Tervaskannon toteutustapa muuttuu. Jos kaupunginhallituksen esitys hyväksytään valtuustossa, Tervaskanto rakennetaan puusta. Kuva: Lassi Puhtimäki
Someron kaupunginhallitus jätti avoimeksi Tervaskannon korvaavan uuden palvelutalon rakennusmateriaalin. Asiaa käsitellään maanantaina valtuustossa. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL.

Someron kaupunginhallitus päätti muuttaa uuden Tervaskannon toteutustapaa. Uudisrakennus toteutetaan kaupungin omaan taseeseen sisältyvänä investointina siinä muodossa, että hankkeeseen on saatavissa ARA:n 40 prosentin investointiavustus. Aiempi suunnitelma oli käyttää ulkopuoliseen investoriin perustunutta vuokramallia.

Muutetun toteutustavan edellytyksenä ovat ARA:n myönteinen varauspäätös, valtuuston lisämäärärahapäätös sekä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa, joka niin sanotun rajoituslain mukaan tarvitaan vähintään viiden miljoonan euron investointeihin.

Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyvän linjauksen, mutta äänestämäänkin asiassa päästiin. Jutta Varjus (kok.) esitti Riitta Lehtisen (sd.) kannattamana, että hanke toteutetaan puusta clt-tekniikalla, joka on Varjuksen mukaan viihtyisä, ympäristöystävällinen ja suomalaisille luontainen tapa rakentaa. Se tuo Varjuksen mukaan kustannusarvioon lisäystä noin viisi prosenttia.

Varjuksen esityksen taakse asettuivat Lehtisen lisäksi kokoomuksen Pauli Eino ja Pia Maavirta sekä demarien Ismo Valve. Keskustan Hannu Kesäniemi, Tero Pirttilä, Taru Pöri ja Riitta Ryhtä kannattivat betonirakentamista.

Omarahoitusosuus 4,5 miljoonaa euroa

ARA:n investointiavustuksen saaminen edellyttää asuinhuoneistojen koon kasvattamista ja monikäyttöisyyden lisäämistä vastaamaan tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvia asumistarpeita. Muutokset nostavat myös hankkeen bruttokustannusarviota 7,56 miljoonaan euroon. Siihen on saatavissa ARA:n avustusta 40 prosenttia eli noin 3 miljoonaa euroa. Tällöin omarahoitusosuus olisi noin 4,56 miljoonaa.

Vuokran määrittely perustuu omakustannushintaan ja investointiavustuksen ehtona on 40 vuoden korkotukilaina, jossa lainan omavastuukorko on 1,7 prosenttia. Mikäli todellinen korko ylittää tämän, avustaa ARA ylimenevää osuutta alussa 90 prosentilla. Avustusosuus vähenee vuosittain.

Kilpailutus käyntiin välittömästi

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon Tervaskannon uudisrakennuksen suunnittelua ja toteutusta varten miljoonan euron lisämäärärahan ja vuoden 2022 taloussuunnitelmaan 6,2 miljoonan euron lisämäärärahan. Investointiavustuksesta johtuen hallitus esittää valtuuston hyväksyvän kuluvalle vuodelle 0,4 miljoonan euron ja ensi vuodelle 2,48 miljoonan euron investointitulot.

Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan asiaselostuksen mukaisen ARA:n varauspäätöshakemuksen jättämisen investointituesta ja 40 vuoden korkotukilainasta. Hallitus puoltaa hakemuksen hyväksymistä ARA:ssa toteamalla Uusi Tervaskanto -hankkeen toteuttamisen välttämättömäksi alueen vanhusväestön asumispalvelujen turvaamiseksi. ARA:n avustus on välttämätön, jotta hanke voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisen tilaohjelman laajuudessa.

Hallitus antoi tekniselle lautakunnalle toimiohjeen käynnistää investoinnin suunnittelun kilpailutus välittömästi. Kilpailutus tulee tehdä laaditun alkuperäisen kustannusarvion perusteena olevan runkoratkaisun mukaisesti, mikä tarkoittaa betonirunkoista rakennusta. Vaihtoehtona selvitetty CLT-runko nostaisi kaupunginjohtaja Sami Suikkasen mukaan kustannuksia arviolta noin 10 prosenttia. Hankkeen nopeuttamiseksi voidaan käyttää avointa hankintamenettelyä. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic