Lounais-Häme Forssa

Uudenkylän kaavamuutoksen myötä päärakennukset voidaan ottaa asumis- tai liiketoimintakäyttöön

Asemakaavaa muutetaan niin, että päärakennukset voidaan ottaa alkuperäiseen asumiskäyttöön tai niissä voidaan harjoittaa liiketoimintaa.
Uudenkylän asemakaavamuutos etenee. Kaavamuutoksen luonnos tulee nähtäville elokuun alussa. Kuva: Lassi Puhtimäki
Uudenkylän asemakaavamuutos etenee. Kaavamuutoksen luonnos tulee nähtäville elokuun alussa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Uusikylä II N:n asemakaavamuutoksen luonnos tulee nähtäville Forssassa. Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa luonnoksen nähtäville kaupungintalolle mielipiteiden esittämistä varten. Lautakunta päätti myös pyytää luonnoksesta lausunnon Museovirastolta.

– Kaavaluonnos tulee nähtäville kahden viikon ajaksi lomien jälkeen elokuun alussa. Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä kaikki asiasta kiinnostuneet, Forssan kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä kertoo.

Köykän arvion mukaan kaavaluonnos voi edetä ehdotusvaiheeseen syksyllä, kunhan luonnoksesta mahdollisesti jätetyt mielipiteet on katsottu ja niihin on reagoitu ja Museoviraston lausunto on saatu. Ehdotusvaiheessa oleva kaava tulee nähtäville, jolloin siitä voi jättää muistutuksia ja siitä voidaan tarpeen vaatiessa pyytää uusia lausuntoja.

– Jos asia etenee suunnitellusti, kaava pyritään saamaan loppuvuonna hyväksytyksi ja lainvoimaiseksi, mikäli valituksia ei tule, Köykkä sanoo.

Uudenkylän kaavamuutos tuli vireille viranhaltijapäätöksellä. Koska se katsotaan vaikutuksiltaan vähäiseksi, siitä ei tehdä erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Lue tästä: Forssassa työn alla runsaasti kaavamuutoksia.

Asemakaavamuutos koskee Kauppakadun varrella, Kyläkadun ja Uusikadun välisellä alueella sijaitsevia kolmea 1910- ja 1920-luvuilla rakennettua tilamuotoista kiinteistöä. Niissä kussakin on liiketiloja sisältävä hirsirunkoinen päärakennus kadun varressa ja talousrakennus tontin vastakkaisella reunalla.

Kaavamuutos lähti liikkeelle tontin omistajien aloitteesta ja tarpeesta kunnostaa päärakennuksia asuinkäyttöön.

Voimassa oleva asemakaava ei salli asumista. Asemakaavaa muutetaan niin, että päärakennukset voidaan ottaa alkuperäiseen asumiskäyttöön tai niissä voidaan harjoittaa liiketoimintaa.

Tonttien päärakennukset halutaan säilyttää alkuperäisen kaltaisina. Siksi ne saavat suojelumerkinnän.

Tällä hetkellä alueella on rakennuskielto, koska tiloista ei ole muodostettu voimassaolevan asemakaavan mukaista suurta tonttia.

Korjaus- ja täydennysrakentaminen tulee mahdolliseksi, kun uusi kaava astuu voimaan ja virallinen tontinmuodostustoimitus on tehty.

Yksityisten tontinomistajien rakentamistoimet tulevat tapahtumaan vaiheittain. Nykyiselle rakennuskannalle alueella on valmiina kunnallistekniikka lukuun ottamatta nykyvaatimusten mukaisia hulevesijärjestelmiä, jotka on nyt tavoitteena ajanmukaistaa.

Köykän mukaan Uudenkylän kaavamuutos on ajankohtainen myös Kauppakadun saneerausta koskevien suunnitelmien vuoksi.

Kauppakadun katusuunnitelmat ovat olleet virallisesti nähtävillä. Uudenkylän kaavamuutoksen tultua voimaan Kauppakadun katusuunnitelmiin on tarkoitus lisätä tonttiliittymä keskimmäiselle kiinteistölle.

Katusuunnitelmassa kevyt liikenne ja ajorata eriytetään ja kadun varrelle järjestetään pysäköinti.

Kaavamuutos liittyy laajemmin Kauppakadun lounaispuolella voimassa olevan asemakaavan vanhentumiseen.

Uudenkylän alue sai rakennetun kulttuuriympäristön (rky) statuksen vuonna 2009. Sen mukaan alue on osa Forssan perinteistä teollisuusyhdyskuntaa.

Kyseinen korttelinosa edustaa työväen asumista ja myöhemmin liiketoimintaa varhaisen tekstiiliteollisuuden ympärille rakentuneen teollisuusyhdyskunnan kehityksessä.

Asemakaavamuutoksella pyritään ohjaamaan olemassa olevan vanhan rakennuskannan käytön jatkamiseen ja perinteisen hyvän rakentamistavan vaalimiseen.

Tavoitteena on saada rakennukset edustamiensa kulttuuriarvojen mukaiseen käyttöön. Samalla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä Uudenkylän alueella. FL

Uusimmat

Näkoislehti

30.9.2020

Fingerpori

comic