Lounais-Häme

Uudet tuulet puhaltavat Tyrinselällä

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä oy on hakemassa Ypäjän tuulivoimaloiden rakennuslupiin muutosta. Yhtiö vaihtaa voimalatyypin uudempaan, koska Jokioisten puolella toimivaa voimalatyyppiä ei saa enää ensi vuonna. Samalla myös voimaloiden kokonaiskorkeus muuttuu.

-Voimaloiden kehitys on varsin nopeaa, taustoittaa tuulivoimapuiston projektipäällikkö Markku Kortteisto.

Nykyisten Jokioisten puolen tuulivoimaloiden napakorkeus on 144 metriä ja uudessa 145 metriä. Koska roottorin halkaisija on suurempi, kokonaiskorkeus kasvaa 10 metrillä eli nykyisestä 210:stä 220 metriin.

Tehokin on uusissa tuulivoimaloissa entistä suurempi. Jokioisten puolen voimalat ovat teholtaan 3 megawattia ja uudet 4,2 megawattia, mutta molemmissa on sama lähtömelutaso.

-Koska voimaloiden teho kasvaa ja sähköasema on mitoitettu tietyn kokoiseksi, me tulemme poistamaan Ypäjän puolen suunnitelmista yhden voimalan, Kortteisto sanoo.

Näin Ypäjälle on nousemassa kolme voimalaa.

Poistettava voimala on alustavien suunnitelmien mukaan numero 8, joka on tuulivoimapuiston keskellä. Ypäjällä on vastustettu reunalla olevaa nelosvoimalaa, mutta sen poistamisessa ei yhtiön mukaan ole mieltä.

-Siinä olisi paras tuotanto, Kortteisto perustelee. Voimalaa 8 vastaan puhuvat sen vaikutukset muihin voimaloihin ja vaikein rakennuspaikka.

-Jokainen voimala vaikuttaa toisiinsa. Jos voimalat ovat tuulen suuntaan peräkkäin, ne syövät toisiltaan tuotantoa. Etäisyydet voimaloiden välillä on optimoitava. Investointipäätöksessähän tuotanto on kaikkien tärkein asia.

Rakennuslupamuutos avaa uuden valitustien, vaikka Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kevättalvella Ypäjän Tyrinselän osayleiskaavasta tehdyn valituksen.

Kortteisto sanoo, että yhtiö on tehnyt KHO:n ratkaisun perusteella kaiken oikein ja ettei voimalamuutos ole merkittävä. Hän perustelee, että uusissa voimaloissa on täsmälleen sama lähtömelutaso kuin vanhoissa ja ettei 10 metrin lapaeroa valokuvasovitteidenkaan perusteella käytännössä erota.

Projektipäällikkö Kortteisto aikoo lähettää tarvittavat materiaalit Ypäjän kuntaan rakennuslupamuutosta varten kahden viikon sisällä, mitä seuraa naapurikuuleminen sekä kuulutus lehteen. Hän toivoo rakennuslautakunnasta päätöksiä kesän aikana.

Investointipäätöstä edeltää paitsi lupaprosessin saattaminen loppuun myös pitkäaikaisen sähkönostajakumppanin etsintä.

-Suomessa ei ole nyt mitään tukimekanismia uusiutuvalle energialle, joten lähdemme tekemään tätä markkinaehtoisesti, Kortteisto sanoo.

-Suomessa on paljon yrityksiä, jotka haluavat ostaa uusiutuvaa energiaa ja heidän kanssaan voidaan tehdä pitkäaikainen sopimus sähkönmyynnistä.

-Uskomme, että saamme sopimuksen. Tämä on hyvä puisto, johon on tehty paljon investointeja jo nykyisten voimaloiden osalta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT selvitti kaikkien Suomen tuulivoimapuistojen käyttöasteen viime vuodelta. Parhaaksi ylsi Tyrinselän neljän voimalan puisto 43 prosentin vuotuisella käyttösuhteella. Tuulta riittää eivätkä Tyrinselän voimalat ole juuri seisseet vian vuoksi.

-Siitä voi sanoa suoraan, että paikka on hyvä. Rannikonkaan puistot eivät pärjänneet, Kortteisto sanoo.

Esimerkiksi perjantai-iltapäivän navakka tuuli pyöritti neljää voimalaa keskimäärin yhteensä 7,2 megawatin teholla.

Humppilan puolelle rakennettava tuulivoimala tulee olemaan samaa tyyppiä kuin Ypäjän voimalat, vaikka päivitetyt suunnitelmat mahdollistaisivat vielä isomman tuulivoimalan. Isompi voimala ei olisi kustannustehokas.

Uudet tuulivoimalat tuplaavat Tyrinselän tuulivoimapuiston voimalamäärän neljästä kahdeksaan, kun Ypäjälle nousee kolme ja Humppilan puolelle rajaa yksi uusi voimala.

Kortteisto uskoo, että yhtiö saa investointipäätöksen ensi vuonna, joten rakentaminen koittaisi suunnilleen vuoden kuluttua eli 2020.

Liikennöinti uusien voimaloiden rakennuspaikoille tulee tapahtumaan nykyisten tornien kautta eli parannettua Tyrin metsätietä pitkin. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic