Lounais-Häme

Uudistus, joka kurittaa heikkoja

Hallituksen päätös siirtää toimeentulotuki Kelalle on kuin kaksiteräinen miekka.
Päätöksestä hyötyvät ne, joilla on liian korkea kynnys mennä oman kunnan sosiaalitoimistoon hattu kourassa.
He saavat vuodenvaihteen jälkeen lähettää Kelalle kasvottoman hakemuksen ja kokeilla onneaan.
Se kipeä isku kohdistuu heikoimpiin.
Heikoimmassa asemassa olevat eivät yleensä ymmärrä byrokratiaa ja lomakkeita. He ovat tähän asti hoitaneet toimeentulotuen hakemisen sosiaalitoimiston tiskillä suullisesti.
Ensi vuoden alusta alkaen heidän täytyy lähettää Kelaan hakemus, jossa he perustelevat omat erityistarpeensa ja taustansa.
Hakemuksen käsittelee Kelan viranomainen, jolla ei välttämättä ole sosiaalialan koulutusta ja joka ei tiedä hakijasta etukäteen mitään. Päätökset tuen myöntämisestä tehdään Kelan Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen toimipisteissä.
Meillä on kova huoli asiakkaistamme, toteavat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja Jaana Paasikangas ja päällikkö Seija Mustajärvi.
He lupaavatkin auttaa asiakkaita.
Jos Kelan lomakkeiden täyttäminen tuntuu mahdottomalta, niitä saa yhä tulla täyttämään Forssan kaupungintalon sosiaalitoimistoon. Myös Forssan Kelassa autetaan lomakkeiden täyttämisessä ja lomakkeet voi samalla jättää Kelaan.
Kela avaa valtakunnallisen puhelinpalvelun, jonka kautta voi jättää hakemuksen tarvittaessa suullisesti.
Paasikangas ja Mustajärvi kuitenkin varoittavat, että Kelan palvelut todennäköisesti ruuhkautuvat tammikuussa. Forssan toimipisteessä lienee pitkä jono ja puhelimessakin saanee odotella.
Meillä sosiaalitoimistossa sitten autetaan, Paasikangas sanoo.
Hykyssä uskotaan, että toimeentulotuen siirto Kelalle aiheuttaa yhteiskunnan pudokkaiden määrän kasvua, rästiin jääviä laskuja ja tukihakemusten lisääntymistä.
Pudokkaiden määrän kasvua Paasikangas ja Mustajärvi selittävät sillä, että kaikki eivät välttämättä ohjaudu kunnan sosiaalitoimen palveluihin, kun tuet haetaan Kelalta. Raha on ollut hyvä motivoija, joka saa ihmisen lähtemään sosiaalitoimistoon.
Olen huolissani etenkin nuorista, joilla on riski syrjäytyä. Osalle käy niin, että he vain lähettävät toimeentulotukihakemuksia Kelalle, eikä heidän tilanteelleen kukaan tee mitään, Mustajärvi sanoo.
Kelan Toimeentulotuki 2017 -hankkeen päällikkö Heli Kauhanen heittää pallon kuntien sosiaalityölle. Kuntien täytyy pitää toiminta kiinnostavana, jotta asiakkaat yhä käyttävät palveluita. Hänen mukaansa myös Kela voi ohjata asiakkaan palvelujen piiriin, mutta pakottaa se ei asiakasta voi.
Toimeentulotuki siirretään Kelalle sen vuoksi, että päätöksenteko tasapäistyy koko maassa. Kelalta on matalampi kynnys hakea tukea, joten yhä useampi toimeentulotukea tarvitseva hakee ja saa sitä, Kauhanen selostaa.
Hallituksen esityksessä ennustetaan, että toimeentulotuen menot kasvavat koko maassa 75–100 miljoonaa euroa uudistuksen myötä.
Köyhyyttä pitää lieventää. Nyt liian moni sinnittelee vain siksi, ettei rohkene mennä sosiaalitoimistoon, Kauhanen sanoo. FL

Toimeentulotuen hakeminen ja myöntämine
Vuodenvaihteesta lähtien perustoimeentulotuki haetaan Kelasta, ei kunnan sosiaalitoimesta, kuten tähän asti.Tukea voi hakea Kelan internet-sivuilla, paperisella Kelan lomakkeella tai soittamalla Kelaan.Perusteet toimentulotuen saannille eivät muutu.Toimeentulotuen määrä ei muutu. Perusosa on yksin asuvalla 485,50 euroa kuukaudessa.Sekä perustoimeentulotuki että ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki voidaan hakea Kelalta yhdellä lomakkeella.Kela käsittelee vain perustoimeentulotuen osan ja siirtää hakemuksen kunnalle ehkäisevän ja täydentävän tuen osalta.Kunnan sosiaalitoimi päättää, myönnetäänkö asiakkaalle ehkäisevää tai täydentävää tukea.Näitä tukia voidaan myöntää yllättäviin menoihin tai vaikkapa lasten harrastuksiin.Kun yhden hakemuksen käsittelee kaksi tahoa, käsittelyaika venyy helposti kaksinkertaiseksi nykyisestä. Hakeminen helpottuu siltä osin, että Kela ei vaadi joka kuukausi yhtä paljon liitteitä kuin sosiaalitoimi.Kunta ja valtio tasaavat toimeentulotuesta aiheutuvat kulut, kuten tähänkin asti.592 ruokakuntaa sai Forssan seudulla toimeentulotukea toukokuussa 2016.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti