Lounais-Häme Forssa

Uusi voimajohto askeleen lähempänä: Elyltä vihreää valoa Fingridin ympäristöarvioille

Uusi voimajohto saataneen rakenteille vuosina 2023–2025.
Kuvituskuva. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuvituskuva. Kuva: Lassi Puhtimäki

Varsinais-Suomen ely-keskus antoi keskiviikkona lausunnon Fingrid Oyj:n laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka koskee uutta voimajohtoa Forssan ja Huittisten välillä.

400 + 100 kilovoltin (kV) voimajohtohanke sijoittuu Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien sekä Humppilan ja Jokioisten kuntien alueelle.

Ely toteaa lausunnossaan, että kaikki voimajohtohankkeen kannalta todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja niiden arviointimenetelmät on tuotu ohjelmassa selkeästi esille.

Voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 kilometriä. Sen päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Huittisissa ja Forssassa. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska se rajoittaisi valtakunnallista sähkön siirtoa.

Uuden 400 kV:n voimajohtoyhteyden avulla lisätään sähkönsiirtokapasiteettia, parannetaan energiatehokkuutta ja varmistetaan kantaverkon korkea käyttövarmuus myös tulevaisuudessa. Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen joko yhteispylväsrakenteena nykyisen voimajohdon paikalle tai sen rinnalle.

Jokioisten Minkiöllä tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa suhteessa Museorautatien rautatieasema-alueeseen. Forssan sähköaseman lähellä uusi voimajohtoreitti sijoittuu teollisuusalueen ja nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle.

Lisäksi Jokioisilla Loimijoen ylityksessä ja valtatie 10 kohdalla nykyisten voimajohtojen virtapiirejä jaetaan kahdelle reitille ja paikoin voimajohtoreittiä suoristetaan.

Samassa yhteydessä uusitaan pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kV:n kantaverkon Kolsi–Forssa voimajohtoyhteys välillä Huittisten Loimijoki–Forssan sähköasema. Useita 110 kV:n voimajohdon osuuksia siirretään erillisestä maastokäytävästä uuden 400 kV:n voimajohdon väliorteen.

Seuraavassa vaiheessa Fingrid Oy laatii yva-selostuksen. Lopullinen johtoreitti ja pylväiden sijoittelu suunnitellaan yva-menettelyn jälkeen voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa.

Tavoitteena on, että voimajohto rakennetaan vuosina 2023–2025. Rakentamista edeltävät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2021–2022.

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, joka vastaa siitä, että sähköt pysyvät päällä valtakunnassa. Tärkeä osa Fingridin toimintaa on huolehtia, että sähköä tuotetaan joka hetki sama määrä kuin sitä kulutetaan.

Uusimmat

Näkoislehti

7.8.2020

Fingerpori

comic