Lounais-Häme Forssan seutu

Uusi voimajohtoyhteys Forssasta Huittisiin rakennetaan isoihin yhteispylväisiin – Pylväsvälit pidentyvät

Fingrid oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Rakentaminen on luvassa 2023–2025.
Uusi 400 kilovoltin sekä 110 kilovoltin voimajohtoyhteys rakennetaan purettavan 110 kilovoltin voimajohdon paikalle yhteispylväisiin. Kuva: Lassi Puhtimäki
Uusi 400 kilovoltin sekä 110 kilovoltin voimajohtoyhteys rakennetaan purettavan 110 kilovoltin voimajohdon paikalle yhteispylväisiin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Fingrid oyj on suunnitellut 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille 70 kilometrin matkalle. Hanketta esitellään yleisölle Jokioisten tietotalossa keskiviikkona 25.9. klo 18.

Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen pohjoispuolelle. Tieltä puretaan 1950-luvulla valmistunut vanha 110 kilovoltin voimajohto. Uusi 400 + 110 kilovoltin voimajohto rakennetaan purettavan voimajohdon paikalle yhteispylväisiin.

– Jonkin verran tarvitaan uutta johtoaluetta. Sitä vanhaa johtoaluetta hyödynnetään uudelle voimajohdolle, mikä tarkoittaa, että johtoalue levenee keskimäärin noin 14 metriä, toteaa Fingridin kehityspäällikkö Satu Vuorikoski.

Uusi Huittisten ja Forssan välinen 400 kilovoltin voimajohtoyhteys lisää sähkönsiirtokapasiteettia ja parantaa energiatehokkuutta.

Minkiön aseman kohdalla Jokioisilla on koko voimajohtoreitistön ainoat vaihtoehtoiset linjaukset: nykyinen läntinen vaihtoehto aseman sivuitse tai itäinen vaihtoehto.

Itäisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto ohittaisi Minkiön aseman pohjoiseen erkanevaa 110 kilovoltin käytävää pitkin ennen kääntymistään takaisin länteen.

– Haemme nyt tietoa, kumpi voimajohtoreiteistä olisi ihmisten ja ympäristön kannalta paras vaihtoehto, Vuorikoski sanoo.

Forssan, Jokioisten ja Humppilan alueella on noin 45 asuin- tai lomarakennusta alle sadan metrin etäisyydellä voimajohtoreitistä.

Uudet yhteispylväät ovat keskimäärin 10–15 metriä nykyistä korkeampia, koska kyseessä on järeämpi sähkönsiirtoyhteys.

Pylväiden määrä kuitenkin vähenee nykyisestä eli pylväsvälit pidentyvät. Uusien yhteispylväiden väli on 250–350 metriä, kun vanhoilla 110 kilovoltin pylväillä väli on 200–300 metriä.

Maa ja puusto voimajohdon alla säilyy maanomistajan omistuksessa. Fingrid lunastaa oikeuden rakentaa maalle voimajohdon ja käyttää sitä. Maanomistaja saa tästä korvauksen.

Fingrid huolehtii puuston raivauksesta voimajohdon alta ja pitää vieressä olevan reunametsän sen verran matalana, etteivät puut kaatuessaan aiheuta häiriöitä sähkönsiirtoon.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Anu Lillunen toivoo voimajohtohankkeesta mahdollisimman paljon paikallisten ihmisten näkemyksiä, jotka ovat arvokkaita ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA). Suunnitelmiin voi keskiviikon tilaisuudessa tutustua klo 17.30 alkaen.

YVA-ohjelmasta saa esittää mielipiteensä ja antaa lausunnon kirjallisesti postitse tai sähköpostilla Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 10. lokakuuta mennessä. Mielipidelomakkeen voi ladata ja ohjelmaan voi tutustua osoitteessa osoitteessa www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA .

ELY-keskus antaa YVA-ohjelmasta oman lausuntonsa marraskuussa. YVA-selostus, jossa selvitetyt ympäristövaikutukset esitellään, valmistuu ensi keväänä ja tulee 60 päiväksi nähtäville. YVA-menettely on valmis ensi syksynä.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään tällä tietoa vuosina 2021–2022. Uuden voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosiin 2023–2025. FL

Sähkönsiirto tehostuu

Fingrid Oyj suunnittelee 400 ja 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Huittisista Forssaan noin 69 kilometrin matkalle.

Uudella Huittisten ja Forssan välisellä 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä lisätään eteläisen Suomen sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta.

Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset.

Uudella voimajohdolla Fingrid pyrkii varmistamaan ja ylläpitämään kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta myös tulevaisuudessa.

Samassa yhteydessä uusitaan vanha 110 kilovoltin voimajohto Forssan sähköasemalta Huittisiin Loimijoelle.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

30.3.2020

Uusimmat