Lounais-Häme

Uusin vapaa-aikatutkimus: Ystävien ja suvun tapaaminen harvinaisempaa, tango-Suomi on historiaa

Uuden vapaa-aikatutkimuksen mukaan yhteydenpidon tapa ystäviin on muuttunut. Kuvituskuva. Kuva: Jecaterina Mantsinen
Uuden vapaa-aikatutkimuksen mukaan yhteydenpidon tapa ystäviin on muuttunut. Kuvituskuva. Kuva: Jecaterina Mantsinen

Uusin vapaa-aikatutkimus kertoo digitaalisuuden ja verkon tuomista muutoksista, mutta myös pysyvistä asioista ihmisten arjessa. Yhteydenpito ystäviin on muuttanut muotoaan, ja matkailu on monille entistä tärkeämpi osa vapaa-aikaa.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksissa on selvitetty laajasti suomalaisten vapaa-aikaa jo 40 vuoden ajan.

– Vapaa-aikatutkimuksen otos on kattanut 1980-luvulta lähtien koko 10 vuotta täyttäneen väestön. Tämä mahdollistaa myös sekä lasten ja nuorten että ikääntyneiden arjen kokemisen kartoittamisen, sanoo Tilastokeskuksen tutkija Riitta Hanifi.

 

Suuri muutos on vapaa-aikatutkimuksen mukaan tapahtunut sukulaisten tapaamisessa, joka on vähentynyt huomattavasti. Vuonna 2002 vapaa-aikatutkimuksen vastaajista joka kymmenes piti säännöllisesti yhteyttä yli kymmeneen sukulaiseen, vuonna 2017 enää 6 prosenttia. 7 prosenttia ei pidä lainkaan yhteyttä sukulaisiin.

Myös aikuisten lasten ja vanhempien tapaaminen on selvästi harventunut. Vielä vuonna 2002 lähes puolet vastaajista tapasi muualla asuvia vanhempiaan vähintään kerran viikossa, vuonna 2017 enää noin joka kolmas. Myös säännöllinen yhteydenpito puhelimella tai verkossa vanhempiin on vähentynyt.

– Sosiaalisen median käyttö ei näytä lisänneen aikuisten lasten ja vanhempien välistä yhteydenpitoa, sanoo Riitta Hanifi.

Ystävien tapaaminen on vähentynyt, mutta entistä useampi on yhteydessä ystäviin puhelimella tai verkossa. Ystävien lukumäärä on kuitenkin vähentynyt verrattuna 15 vuotta aiempaan tutkimukseen. Nyt enää 28 prosentilla suomalaisista on enemmän kuin viisi ystävää.

– Yleisen yksilöllistymisen lisääntyminen saattaa lisätä myös sosiaalisista suhteista eristäytymistä, Hanifi toteaa.

Mökkeily pitää pintansa

Mökkeily pitää kuitenkin edelleen pintansa suomalaisten vapaa-ajanvietossa, myös nuoremmilla ikäpolvilla.

Pääkaupunkiseudun vastaajista hieman yli puolet vietti aikaansa mökillä, mutta myös taajaan- ja maaseutumaisesti asuttujen kuntien asukkaista yli 45 prosenttia mökkeili.

Eniten aikaa mökillä viettävät 10–24-vuotiaat sekä 55–64-vuotiaat.

Matkailu

Kotimaan matkailu on lisääntynyt merkittävästi viidentoista viime vuoden aikana. Vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksen mukaan eniten kotimaassa matkailivat alle 45-vuotiaat, joista yli 80 prosenttia oli tehnyt kotimaan matkoja.

Ulkomaan matkailun suosio on kasvanut tasaisesti tällä vuosituhannella. Vuonna 2017 noin 55 prosenttia vapaa-aikatutkimuksen vastaajista matkusti ulkomaille, kun vuonna 2002 ulkomaanmatkoja teki 45 prosenttia

Ravintolat

Ravintoloissa syöminen on lisääntynyt, mutta ravintolaillanvietto muuten on vähentynyt.

Vuonna 2017 eniten ravintoloissa kävivät edelleen 20–24-vuotiaat, yli 60 prosenttia vähintään kerran kuussa. Nuorten ravintolassa käyminen on kuitenkin selvästi vähentynyt, sillä vuonna 2002 osuus oli lähes 80 prosenttia.

Vähiten ravintoloissa kävivät eläkeikäiset, joista reilu viidesosa ei käynyt niissä koskaan.

Tanssi

Tanssilavoilla käyminen on vähentynyt huomattavasti 1990-luvun alusta tähän päivään. Vuonna 1991 tanssilavoilla kävi vajaa neljännes vapaa-aikatutkimukseen osallistuneista, vuonna 2017 enää 7 prosenttia. Tanssilavoilla käynnin suosio on kasvanut ainoastaan 65 vuotta täyttäneillä, joiden käynnit ovat lähes kaksinkertaistuneet.

Musiikki

Pop­musiikki on 50 vuodessa noussut yhdestä inhotuimmasta kaikkein suosituimmaksi musiikinlajiksi, eikä entistä tango-Suomea enää ole.

Vapaa-aikatutkimuksen mukaan suomalaisten pidetyimmät musiikkilajit ovat pop, iskelmä, rock, heavy ja klassinen musiikki.

Suomessa heavy on sekä hyvin suosittua että hyvin torjuttua musiikkia. Miehet suosivat heavy­musiikkia naisia selvästi enemmän ja naiset torjuvat sitä miehiä selvästi enemmän.

10–14-vuotiaiden poikien mielimusiikin kolmen kärki on rap, pop ja elektroninen musiikki ja tytöillä pop, ulkomainen pop ja rap.

Uusimmat

Näkoislehti

15.8.2020

Fingerpori

comic