Lounais-Häme Forssa

Uusioaineksen pölypäästöt lisäsyyniin – Vaasan hallinto-oikeus ei lämmennyt Fingrdin vaatimukselle jatkuvasta hiukkaspäästömittauksesta

Fingrid vaati säännöllistä mittausta, hallinto-oikeus ei lämmennyt.
Fingridin varavoimalaitoksella on koettu haittaa Uusioaineksen lasipölystä. Kuva: Seppo Pessinen

Vaasan hallinto-oikeus määräsi hiukkaspäästömittaukset uusittavaksi, sen jälkeen kun Uusioaineksen laitoksella on otettu käyttöön haettu käsiteltävän jätemäärän lisäys ja vaahtolasitehtaan laajennus.

Hallinto-oikeus täsmensi näin Uusioaines oy:n ympäristölupamääräystä mutta hylkäsi enimmältä osin Fingrid oyj:n valituksen.

Lasipölyn vuoksi Fingrid vaati kertaluonteisuuden sijaan hiukkaspäästömittauksia vähintään kahdesti vuodessa Uusioaineksen tuotannon ollessa suurimmillaan. Hallinto-oikeuden mukaan säännöllinen mittaus ei ole nyt tarpeen.

Mittaustulokset on toimitettava valvontaviranomaisille ja mittauskiinteistöjen omistajille, jolloin myös yhtiö voi vaatia mittausten uusimista luotettavan tiedon saamiseksi tai vaatia toimia pölyhaitan vähentämiseksi.

Ulkona tapahtuvasta murskauksesta, seulonnasta ja lastauksesta on aiheutunut pölyhaittaa Fingridin varavoimalaitokselle.

Pölyn kertyminen laitteistoon ja polttoainesäiliöön aiheuttaa riskin laitoksen käyttövarmuudelle. Uusioainekselta on muutama sata metriä Fingridin varavoimalaitokselle ja polttoainesäiliöille.

Fingrid tähdentää, että Forssan varavoimalaitoksen luotettava toiminta sähköjärjestelmän häiriötilanteessa on tärkeää koko Suomen sähkönjakelulle. FL

Uusimmat

Näkoislehti

30.9.2020

Fingerpori

comic