Lounais-Häme Forssa, Jokioinen

Uusioaineksen ympäristölupaan täsmennyksiä

Vaahtolasia kertyy keoksi asti. Kuva: Seppo Pessinen
Vaahtolasia kertyy keoksi asti. Kuva: Seppo Pessinen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt osittain Uusioaines oy:n hakemuksen muuttaa lasinpuhdistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan ympäristöluvan määräyksiä.

Yhtiö saa hakemansa luvan yhdistää eräiden vaahtolasitehtaalle ja lasinpuhdistuslaitokselle vastaanotettavien lasijätteiden määrä koko laitosaluetta koskevaksi vastaanottomääräksi. Koko laitokselle vastaanotettavan jätteen yhteismäärä pysyy edelleen samana.

Muutokset koskevat paitsi vastaanotettavan lasin määrän jaottelua eri toimintojen kesken myös varastointialueen pinnoittamista, hulevesien kiintoaineen erotusta ja laitosten vesien tarkkailua. Laitosalue sijaitsee Forssan ja Jokioisten rajalla.

Aluehallintovirasto ei hyväksynyt esitettyä jätenimikemuutosta lasinpuhdistuslaitokselle.

Toiminnan laajentaminen lasinpuhdistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan väliselle kiinteistölle parantaa koko laitoksen logistisia toimintaedellytyksiä eikä AVI:n mukaan lisää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Laitosalueen luoteisosassa jätteeksi luokiteltavan vaahtolasin varastointialue on pinnoitettava vasta 30.6.2021 mennessä.

Uusimmat

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic