Lounais-Häme Forssa

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Forssan ympäristölupalautakunnan päätöksen murskausluvasta

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Forssan ympäristölupalautakunnan vuoden 2016 kesäkuussa tekemän päätöksen kallion louhinnasta ja kiviaineksen murskauksesta lähellä Hevossillan museotilaa.
Kiistanalainen murskauspaikka sijaitsee Lepistönmäen metsätien varressa.

Forssan ympäristölupalautakunnan lupapäätöksestä valitti Hevossilta oy:n lisäksi 11 henkilöä. Hallinto-oikeuden kumoavan päätöksen mukaan suunnitellusta louhinnasta ja murskauksesta aiheutuisi Hevossillalle yrityksenä merkittävää haittaa alueen nykyisen äänimaisemaan verrattaessa.

Päätöksessä todetaan Hevossillan harjoittavan majoitus- ja elämystoimintaa, jonka olennaisena osana on mahdollisuus oleskella rauhallisessa maalaismaisemassa. Hallinto-oikeus ei pidä myöskään esitettyä meluntorjuntasuunnitelmaa uskottavana. Tämän vuoksi ennalta arvioiden melua ei ole mahdollisuus torjua silla tavalla, että ohjearvojen mukaiset melutasot saavutettaisiin Hevossillan loma-asunnoilla.

Hevossillan yrittäjä Veikko Mero on tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun. Hän kummeksuu sitä, että Forssan kaupunki jatkoi lupaprosessia aina hallinto-oikeuteen saakka vaikka heidän esittämänsä perusteet lautakunnan päätöksen kumoamiseksi olivat olemassa ja virkamiesten tiedossa jo prosessin alkuvaiheessa vuonna 2016.

Meron mielestä koko louhintaluvan kumoaminen osoittaa kuinka huonosti Forssan kaupungin virkamiesjohto tuntee matkailuun liiketoimintana liittyviä asioita. Samaan aikaan kaupunki on rakentamassa järkivihreää strategiaa. Meron mukaan Hevossilta on joutunut taistelemaan oikeutetusta asemastaan yrityksenä jo useita kertoja ja kamppailu jatkuu. Tämän Mero sanoo olevan kaupungin taholta huonoa hallintoa. Tämä on tullut Meron mukaan yritykselle myös taloudellisesti raskaaksi, koska oikeusprosessien voitokkaaseen läpivientiin on kulunut useita kymmeniätuhansia euroja.

Koska hallinto-oikeus on arvioinut luvan myöntämisen edellytyksiä eri tavalla kuin lupaviranomainen eikä viranomaiskäsittelyssä ole tapahtunut virhettä, muutoksenhakijat joutuvat kärsimään oikeudenkäyntikulunsa omassa kukkarossaan.

Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään Forssan Ympäristöurakointi oy:n valituksen, joka koski murskeen kuljettamista ja kuormaamista myös kesäisin. FL

 

 

Uusimmat

Näkoislehti

1.10.2020

Fingerpori

comic