Lounais-Häme

Vaativan laitoshuollon tarve kasvussa

 

Perhepalveluun budjetoitujen menojen arvioidaan ylittyvän 661 000 eurolla Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Näin arvioidaan hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsauksessa.

Kuntakohtaiset vaihtelut ovat suuria. Suurin ylitys on tulossa Jokioisille, arvion mukaan 413 000 euroa. Forssaan osavuosikatsaus ennakoi 187 000:n ylitystä, Ypäjälle 100 000 ja Humppilaan 38 000 euroa. Tammelassa budjetti sen sijaan alittuu näillä näkymin 77 000 eurolla.

Valtaosa perhepalveluiden menoista koskee lastensuojelua.

Luvut näyttävät rumilta, mutta ovat vain osatotuus.

Ylitystä eivät selitä lastensuojelun ilmoitukset, joita on ollut hykyn alueella tänä vuonna keskimäärin 54 kuukaudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 57.

Jokioisilla ennakoimaton kasvu kohdistuu erityisesti ostettuihin laitoshoidon palveluihin. Jokioisilla budjetti laadittiin lisäksi siitä lähtökohdasta, että lastensuojelun menot laskisivat. Viime vuoteen verrattuna kustannusten nousua on tulossa 235 000 euroa.

Vastaavaa alibudjetointia on ollut myös muissa kunnissa, muun muassa Forssassa, missä perhepalveluiden menot ovat budjetin ylityksestä huolimatta jopa laskemassa edellisvuoteen verrattuna.

-Lastensuojelun vuosittaista palveluntarvetta on äärimmäisen vaikea arvioida etukäteen, sillä yksittäiset tapaukset heiluttavat lukuja huomattavasti, perhepalveluiden va. palvelualuejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä toteaa.

Lammintausta-Mäkelän mukaan sijaishuollon tarve ei ole kasvanut seutukunnan alueella suuresti. Huostaanotot ovat esimerkiksi pysyneet vakaalla tasolla.

-Sen sijaan erityisen vaativan laitoshuollon kasvua on ollut nähtävissä, Lammintausta-Mäkelä kertoo ja mainitsee laitoshuollon vuorokausimaksujen liikkuvan 200–550 euron välillä. Perhehoito on huomattavasti halvempaa.

Vaikka yksittäisen sijoituksen kustannukset näkyvät yksittäisen vuoden menoissa, voi varhainen puuttuminen maksaa hintansa moninkertaisesti takaisin, kun nuoren elämä palaa raiteilleen, lastensuojelusta muistutetaan.

Lammintausta-Mäkelä ei lähde luokittelemaan hykyn kuntia ”onnellisempien ja onnettomampien” perheiden kunniksi.

-Pienten maalaiskuntien välillä ei näy perhetrendejä. Vaihtelu on vuosittaista, eikä esimerkiksi Tammelassa ja Jokioisilla ole juurikaan eroja kodin ulkopuolisten sijoitusten määrässä, kun tarkastellaan pitempää ajanjaksoa.

Yleisimmät syyt lasten sijaishuollolle liittyvät alkoholi- ja mielenterveysongelmiin.

Perhehoidon saatavuus ja laatu ovat Lammintausta-Mäkelän mukaan parantuneet sen jälkeen, kun hyky-kunnat liittyivät Kanta-Hämeen kattavaan perhehoitoyksikkö Kanervaan. Kanerva tuottaa lastensuojelun perhehoidon palveluita avo- ja sijaishuoltoon maakunnallisesti.

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun tarpeen arviointi tulee aloittaa seitsemässä arkipäivässä asian vireilletulosta. Selvitys on puolestaan annettava kolmen kuukauden sisällä.

Hykyssä lain kirjain täyttyy, vaikka sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on kaiken aikaa ongelmia. FL

 

Apua perheen ja lapsen tilanteeseen
AvohuoltoLasta pyritään aina auttamaan niin, että hän voisi asua omassa kodissaan oman perheensä kanssa. Jos lapsen ja perheen tilanne vaatii ulkopuolista apua, perusperiaatteena on käyttää aina lievintä mahdollista keinoa.Avotoimen palveluja ovat esimerkiksi kotipalvelu, perhetyön palvelu suoraan kotiin, tukihenkilö tai tukiperhe, vertaisryhmätoiminta sekä perhe- ja terapiapalvelut.Sijoittaminen kodin ulkopuolelleVaikeassa tilanteessa lapsi tai koko perhe voidaan sijoittaa hetkeksi pois kotoa avohuollon tukitoimena. Sijoitusvaihtoehtoja on monenlaisia.Muutto pois kotoa voi olla lyhytaikainen ratkaisu vaikeassa tilanteessa. Se on aina vapaaehtoinen ja päättyy heti kun huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi sitä vaatii. Lapsen asioista päättää edelleen huoltaja.Huostaanotto on viimeinen vaihtoehto. Huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä perheen kanssa. Lasten asioista eivät enää päätä vanhemmat vaan lastensuojelun työntekijät.Lähde: lastensuojelu.info, MLL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti