Lounais-Häme

Vähä-Ilmettyjärvelle kasvojenkohotus

Tammelaan haetaan vesilain mukaista lupaa Vähä-Ilmettyjärven keskivedenkorkeuden nostamiseksi.

Tavoitteena on laillistaa jo lähes kymmenen vuotta vallinneet vedenkorkeudet. Vähä-Ilmetty on pieni järvi Portaan suunnalla liki Lopen rajaa.

Keskivedenkorkeuden nosto korkeuteen N60 + 116,23 m on 38 senttiä ylempänä verrattuna Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1969 antamaan päätökseen.

Keskivedenkorkeuden nousua koskeva alue on Lunkaan osakaskunnan hallinnoimaa yhteistä vesialuetta. Osakaskunta on antanut suostumuksensa hankkeelle.

Tarkoituksena on purkaa nykyinen puinen säännöstelypato ja rakentaa sen tilalle teräspontilla vahvistettu pohjapato, joka mahdollistaa kalankulun kaikissa virtaamatilanteissa. Hanketta varten on perustettu Ilmettyjoen ja Vähä-Ilmettyjärven vesioikeudellinen yhteisö, joka on luvan hakija.

Muutos helpottaa kalastamista ja liikkumista soutuveneellä. Myös kesämökkien rantamaisema ja niiden rantojen käyttökelpoisuus paranevat. Vesisyvyyden ja -tilavuuden kasvu saattaa hiukan parantaa veden laatua.

Kuulutus hankkeesta on nähtävänä 12.2. asti Tammelan kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston Hämeenlinnan päätoimipaikan ilmoitustauluilla mahdollisia muistutuksia ja mielipiteitä varten. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Tammelan kunnanvirastossa ja osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Uusimmat

Fingerpori

comic