Lounais-Häme

Vähäinen näppäilyvirhe pysäköinnissä ei oikeuttanut virhemaksuun

Helsinki
08.09.2018, 11:02

Kotimaa

Kuluttajariitalautakunta on asettunut autoilijoiden puolelle kahdessa parkkiriidassa. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että vähäiset näppäilyvirheet eivät oikeuttaneet pysäköintivirhemaksua.
Kuluttajat olivat näppäilleet maksutilanteessa väärin autonsa rekisteritunnuksen tai aluenumeron. Yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen mielestä valvontamaksu oli aiheellinen, koska kyse oli kuluttajan omasta huolimattomuudesta. Näppäilyvirheiden vuoksi maksut eivät näkyneet valvontayhtiön järjestelmässä.
Autoilijoiden mielestä valvontamaksut olivat perusteettomia, koska pysäköinnistä oli joka tapauksessa maksettu pysäköintiajalta asianmukaisesti.
Kuluttajariitalautakunta yhtyi kuluttajien näkemyksiin. Lautakunta piti valvontamaksuja kohtuuttomina, koska jälkikäteen pystyttiin osoittamaan, että kuluttajat olivat maksaneet pysäköinnistä ja että maksu kohdentui juuri kyseisiin autoihin.
Lautakunta toteaa myös, että virhe oli vähäinen ja että maksu oli sinänsä ollut oikean suuruinen. Lautakunta suosittaa parkkiyhtiötä palauttamaan valvontamaksut.

Suositukset tepsivät hyvin

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton elin, joka linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta. Lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, mutta sen päätöksiä noudatetaan hyvin. Lautakunta ilmoittaa, että valtaosa yrityksistä, noin 80 prosenttia, on noudattanut sen päätöksiä.
Lautakunnan päätöksistä ei voi valittaa, mutta asian voi halutessaan viedä oikeuteen.
Kiistatilanteessa kuluttajan tulisi ensin olla yhteydessä kyseiseen yritykseen ja yrittää sopia asia sen kanssa. Mikäli asia ei ratkea, auttaa kuluttajaneuvonta. Jos riitaan ei vieläkään löydy ratkaisua, voi kuluttaja halutessaan pyytää ratkaisua lautakunnalta.
Lautakunnan jäsenet edustavat kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ja he kuulevat kiistan molempia osapuolia.

https://www.kuluttajariita.fi/fi/
https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/valituksenteko/valituksenkasittely.html
https://asiointi.kuluttajariita.fi/kuluttaja/#/

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti