Lounais-Häme

Väitös: Ilmastopolitiikkaa voitaisiin tehostaa ulottamalla ilmastovaikutusten hinnoittelu myös maankäyttösektorille

Tällä hetkellä maankäyttösektori on sektoreista ainoa, jolla päästöjen vähentämisen lisäksi voidaan myös poistaa huomattavia määriä hiilidioksidia ilmakehästä.
Pääasiassa väitöskirja käsittelee metsien ja puunkäytön hiilivirtojen hintaohjausta. Kuvituskuva. Kuva: Tiina Rekola
Pääasiassa väitöskirja käsittelee metsien ja puunkäytön hiilivirtojen hintaohjausta. Kuvituskuva. Kuva: Tiina Rekola

Tuoreessa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijan Aapo Rautiaisen väitöstutkimuksessa tarkastellaan, kuinka myös maankäyttöä voitaisiin ohjata hinnoittelemalla ilmastovaikutukset.

Kustannustehokas ilmastopolitiikka vähentää nettohiilidioksidipäästöjä siellä, missä se on edullisinta. Kustannustehokkuutta voidaan tavoitella hinnoittelemalla kaikki päästöt ja poistumat yhdenmukaisesti. Mikäli päästöjen aiheuttaja joutuu maksamaan päästöistään, hänen kannattaa vähentää niitä kaikilla mahdollisilla keinoilla, jotka tulevat päästömaksua edullisemmiksi. Vastaavasti hiilidioksidia kannattaa poistaa ilmakehästä, jos siitä saatava korvaus ylittää poistokustannuksen.

Päästökauppa ja hiiliverot ovat tapoja tuottaa päästöille hinta. Perinteisesti niiden avulla on kannustettu päästövähennyksiin teollisuudessa, energiantuotannossa ja liikenteessä. Vastaavaa kattavaa hintaohjausta ei ole ulotettu maankäyttöön ja biomassan hyödyntämiseen. Siten maankäyttösektorin mahdollisuudet ovat jääneet osittain hyödyntämättä ilmastopolitiikassa.

– Tällä hetkellä maankäyttösektori on sektoreista ainoa, jolla päästöjen vähentämisen lisäksi voidaan myös poistaa huomattavia määriä hiilidioksidia ilmakehästä, Rautiainen sanoo.

Rautiainen on tehnyt väitöskirjan maankäyttösektorin ilmastopolitiikasta. Pääasiassa väitöskirja käsittelee metsien ja puunkäytön hiilivirtojen hintaohjausta. Tarkastellut ohjauskeinot ovat veroja ja tukia, joiden avulla hiilidioksidipäästöille ja -poistumille luodaan hinta. Hintaohjaus kannustaa vähentämään nettopäästöjä. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic