Lounais-Häme

Väitös: Naisten osuus tulojakauman huipulla on kasvanut – Joka viides ylimmässä tuloprosentissa on nainen

Kuva: Juha Neuvonen
Kuva: Juha Neuvonen

Tulojakauman ylimmässä tuloprosentissa joka viides henkilö on nainen.

Tämä selviää Tampereen yliopistossa tarkastettavasta Terhi Ravaskan väitöstutkimuksesta.

Ravaska tarkasteli verottajan tietojen perusteella Suomen rikkainta 10 prosenttia. Hän teki tutkimuksensa kokonaistulojen perusteella, eli laski mukaan palkkatulojen lisäksi pääomatulot, yrittäjätulot ja tulonsiirrot.

Vaikka naiset ovat yhä selvästi aliedustettuina rikkaimpien suomalaisten joukossa, heidän osuutensa näyttää kuitenkin kasvaneen finanssikriisin jälkeen. Naisten kokonaistuloista eniten näyttää kasvaneen palkkatulojen osuus, mikä kielii naisten parantuneesta asemasta yrityksissä.

Ravaskan mukaan Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu rekisteriaineistojen avulla naisten asemaa tulojakauman huipulla. Tulohuippua on kuitenkin alettu viime vuosikymmeninä tarkastella yhä enemmän, koska ylimmät tulo-osuudet ovat kasvaneet nopeasti useassa maassa. Tulohuippua tutkimalla saadaan myös uutta tietoa eriarvoisuuden kehittymisestä, koska perinteiset eriarvoisuusmittarit, kuten usein tuloerojen mittaamiseen käytetty Gini-kerroin, ei huomioi tulojakauman päissä tapahtuvia muutoksia.

Naisten aseman tarkastelu tulojakauman huipulla on osa Terhi Ravaskan taloustieteen väitöskirjaa, jossa tarkastellaan julkisen vallan toimia ja näiden toimien vaikutuksia työmarkkinoihin ja tulojakaumaan. Väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa 14. kesäkuuta.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic