Lounais-Häme

Välipäätös Tammelan kouluverkkoasiassa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kieltää Tammelan kunnanvaltuuston kouluverkkoa koskevan päätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitukset on ratkaistu tai hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeus haluaa käydä ennen lopullista päätöstä läpi valittajien vastineet kunnan tekemiin vastineisiin. Kunta on omat vastineensa neljästä valituksesta antanut, mutta valitusten tekijät eivät ole vielä toimittaneet omia vastineitaan hallinto-oikeudelle.

Kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi.

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson pitää hallinto-oikeuden välipäätöstä järkeenkäypänä. Larsson huomauttaa, että kyse ei ole kunnanvaltuuston päätöksen kumoamisesta.

-Kyse on vakavasta, muttei dramaattisesta päätöksestä. Valmistelut koulujen lakkauttamiseksi ovat edenneet helmikuisen valtuustopäätöksen jälkeen ja niitä jatketaan siltä osin kuin mahdollista, Larsson sanoo.

Hallinto-oikeudesta on luvattu kunnalle, että ratkaisu voitaisiin antaa jo toukokuun aikana. Larsson ei lähde arvioimaan, mikä käytännön vaikutus hallinto-oikeuden välipäätöksellä on Tammelan kouluverkkopäätökseen.

-Huoltajille on ilmoitettu päätöksen mukaisesti tuleva lähikoulu. Olisi kaikkien kannalta toivottavaa, että hallinto-oikeuden lopullinen päätös tulisi pikaisesti.

-Jos päätös ei saa lainvoimaa, se tarkoittaa, että koulut eivät todennäköisesti lakkaa toimimasta kuluvan lukukauden päätteeksi. Jatko riippuu siitä, miten pitkälle päätösprosessissa pitäisi palata taaksepäin. On helpompi sanoa jatkosta, kun hallinto-oikeuden päätös valmistuu, Larsson toteaa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic