Lounais-Häme

Valitukset eivät huoleta Pihlajalinnaa

Pihlajalinnan yhteisyrityshanke Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (hyky) kanssa on vastatuulessa niin kuin kaksi muutakin Pihlajalinnan hanketta.

Markkinaoikeus kumosi kesäkuun 16. päivä Hattulan kunnan tekemän hankintapäätöksen kunnan sote-palveluiden hankinnasta Pihlajalinnalta.

27. kesäkuuta Pihlajalinnan ja Tervolan kunnan neuvottelut kunnan sote-palveluiden palvelutuotannosta päättyivät, koska Pihlajalinna arvioi, että yhteisyritykselle siirtyvän toiminnan kustannukset ovat suuremmat kuin kilpailutetun sopimuksen arvo.

 

Terveystalo oy teki tällä viikolla valituksen markkinaoikeuteen Forssan päätöksestä. Päätöksestä on tehty myös kuntalaisvalituksia.

Terveystalon valituksen mukaan yhteisyrityksen valmistelussa meni moni asia pieleen.

Pihlajalinnan toimitusjohtajan Aarne Aktan sanoo, ettei hän ole nähnyt Terveystalon valitusta, joten hän ei voi sitä kommentoida.

Hän ei kuitenkaan ole kovin huolestunut.

-Olemme varautuneet siihen, että valituksia tulee. Toimeenpanon näkökulmasta se tarkoittaa, että tulee viivästyksiä.

 

Pihlajalinnalla on edelleen useita hankintasopimuksia vireillä eri puolilla Suomea.

-Sopimukset poikkeavat toisistaan. Osassa on samankaltaisuuksia, mutta ne eivät ole samanlaisia, Aktan muotoilee.

Siksi hän ei lähtisi tekemään loogista päättelyketjua esimerkiksi Hattulan tapauksesta.

-Ei se välttämättä niin mene, että jos Hattulan päätös kumottiin, niin myös Forssan päätös tullaan kumoamaan.

 

Viivästyksestä huolimatta Aktanin mielestä kiirettä ei kuitenkaan ole. Hän sanoo, että maakunta-uudistus astuu voimaan vasta 2019.

-Toki Forssan sairaalatoiminnot ovat hankalassa tilanteessa.

Terveydenhuoltolain mukaan julkisesti rahoitetut anestesiaa vaativat leikkaukset ja erityissairaanhoidon päivystykset keskitetään keskussairaaloihin ensi vuoden alussa.

Jos valitus menee läpi ja Forssan päätökset kumotaan, tarkoittaa se sitä, että leikkaukset loppuvat ensi vuoden alussa ja päivystys muuttuu terveyskeskustasoiseksi.

-Joo… yhtä sun toista voi tapahtua. Elämme jänniä aikoja, Aktan toteaa.

 

Aktan ei allekirjoita väitettä, että Pihlajalinna yrittäisi ottaa markkinaosuutta itselleen tekemällä yhteisyrityksiä kuntien kanssa.

-Onhan meillä vahva asema alueilla. Olemme tunnettuja ja meillä on hyvä maine, mutta ihmiset päättävät itse, kenen palveluja he käyttävät.

 

Forssan Lehti kysyi hykyn yhtymäjohtaja Juha Heinolta ja yhtymähallituksen edelliseltä puheenjohtajalta Sirkka-Liisa Anttilalta (kesk.) kommenttia valitukseen, mutta kumpikaan ei ollut halukas kommentoimaan.

-Mietimme myöhemmin vastinetta, kunhan olemme lukeneet valituksen läpi, Heino sanoi.

Anttila taas laittoi kiireisen viestin Euroopan Neuvoston täysistunnosta. Hän totesi, ettei hän pysty vastaamaan kysymyksiin kotimaan asioista.

 

Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) harmittelee, etteivät päätöstä kiirehtineet ehtineet vastata.

-Suututtaa, jos kiirehtimisestä vastuussa olleet eivät vastaa.

Lepola jatkaa, että kaupunginhallituksessa on edelleen samoja henkilöitä, jotka olivat hankintapäätöksen kannalla. Ovatko he edelleen sitä mieltä, että kaikki meni oikein, Lepola kysyy.

-Mikä on heidän vastauksensa vastineisiin, joita meidän nyt täytyy tehdä. Oliko yhteisyritys ainoa oikea ratkaisu?

Lepola lisää, että Forssan pitäisi kiireesti lähteä maakunnan ja sairaanhoitopiirin kanssa samaan pöytään.

-Vaikka leikkaustoiminta lakkaisikin sairaalasta, niin on monia polikliinisia toimenpiteitä, joita Forssassa voitaisiin tehdä. FL

 

"Hankintalain vastaista arviointia"
Terveystalo vaatii Forssan kaupunginhallituksen kesäkuun 5. päivän ja valtuuston toukokuun 29. päivän kokousten päätösten kumoamista.Päätökset koskevat Pihlajalinnan ja Forssan yhteisyritystä koskevaa hankintapäätöstä.Terveystalo myös pyytää, että markkinaoikeus velvoittaa Forssan kaupungin maksamaan Terveystalolle hyvitysmaksun.Terveystalon mukaan tarjouksen sisältövaatimukset ja tilaajan tavoitteet eivät vastaa toisiaan ja siksi tarjoajat eivät tiedä, mitä tarjousvertailussa arvostetaan.Vertailuperuste on jäänyt yleiselle tasolle ja se on jättänyt hankintayksikölle rajattoman vapauden arvioida tarjouksia.Hankintalain mukaan hankintayksikön pitää noudattaa ennalta ilmoitettuja vertailuperusteita.Esimerkiksi tavoite työpaikkojen säilyttämisestä oli hankintalain vastainen.Terveystalon mukaan Forssan kaupunki alkoi myös tehdä kiinteistökauppaa Pihlajalinnan kanssa ennen kuin hankintapäätöksiä tehtiin, vaikka kiinteistökauppa ei sisältynyt hankintaan eikä tarjouskilpailuun.

Uusimmat

Fingerpori

comic