Lounais-Häme

Valitukset Tyrinselän kaavasta nurin

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Ypäjän kunnanvaltuuston vuoden 2015 joulukuussa tekemästä Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavasta tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden mukaan kaava ei aiheuta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Päätöksen mukaan kunnanvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta niiden Ypäjän kunnanhallitukselle jätetyn muistutuksen allekirjoittajien osalta, jotka eivät olleet toimittaneet hallinto-oikeudelle valtakirjaa taikka allekirjoittaneet valituskirjelmää.

Lisäksi hallinto-oikeus ei tutkinut yhden valittajan vaatimusta mahdollisten tulevien mittausten perusteella tehtävistä tuulivoimaloita koskevista ratkaisuista eikä vaatimusta ympäristöluvasta.

Tyrinselän tuulivoimapuiston kaava-alue sijaitsee noin viiden kilometrin päästä Ypäjän keskustasta pohjoiseen. Kaava-alueen laajuus on kaikkiaan noin 510 hehtaaria. Ypäjän kunnan puolelle on kaavailtu rakennettavan yhteensä neljä tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan suoritettujen melumallinnusten perusteella ohjearvot eivät ylity kaavan vaikutusalueella. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic