Lounais-Häme Urjala

Valkeakosken ostopalveluista kehnoa palautetta, Urjala selvittää maa-aines- ja ympäristölupien ottoa omaan hoitoonsa

Kuntalaisilta on tullut negatiivista palautetta Valkeakoskelta ostettavista maa-aineslupapalveluista. Myös ympäristönsuojeluasioiden siirto takaisin kuntaan selvitetään.
Urjalalaiset eivät ole olleet tyytyväisiä siihen, miten Valkeakoski hoitaa kunnan maa-aines- ja ympäristölupa-asioita.

Kolme urjalalaista kuljetusliikkeen edustajaa jätti kesäkuussa kirjelmän, jossa he kertovat huolensa Urjalan kunnan Valkeakosken kaupungilta ostamiin ympäristöpalveluihin.

Kirjelmän allekirjoittajien mielestä ostopalveluilla on ollut negatiivinen vaikutus heidän harjoittamaansa elinkeinotoimintaan, ja he kokevat oikeusturvansa heikentyneen oleellisesti.

Urjalan kunnanhallitus selvittää nyt voisiko se ottaa itse hoidettavakseen maa-aineslupa-asiat sekä ympäristönsuojeluasiat.

– Kirjelmän lisäksi olemme saaneet kuntaan myös muuta palautetta, jonka mukaan kuntalaiset eivät ole tyytyväisiä näihin ostopalveluihin, kertoo hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi.

Kunnanhallituksen määräämää selvitystä tehdään syksyn aikana. Källin mukaan samalla tarkastellaan voisiko maa-ainesten ja ympäristöasioiden hoidon rukata esimerkiksi kunnan virkamiesten toimenkuviin.

– Rakennustarkastaja on eläköitymässä, ja seuraajaa valitessa tämän voisi ottaa huomioon. Kokoaikaista virkaa maa-aineslupa- ja ympäristönsuojeluasioilla ei Urjalassa kateta, hän arvioi.

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Etelä-Pirkanmaan kuntien eli Akaan, Urjalan ja Valkeakosken yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena. Se päättää muun muassa ympäristöluvista sekä maa-ainesten ottoluvista.

Lautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Urjala pyysi Valkeakoskelta lausuntoa kirjelmästä.

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että ympäristönsuojeluviranomaisessa päätökset tehdään maa-aineslain mukaan.

– Maa-aineslaki ei sisällä tai mahdollista elinkeinoelämän toimintaedellytysten arviointia, vaan luvan myöntämisen edellytyksenä ovat puhtaasti maisemalliset arvot, luonnonarvot sekä pohjavesien suojelu.

Lautakunta muistuttaa myös, että ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa ohjaavat valtakunnalliset ohjeet ja ympäristöministeriön linjaukset.

Lautakunta toteaa lisäksi, että Valkeakosken ympäristönsuojelu käsittelee hakemukset mahdollisimman nopeassa aikataulussa ja viivytyksettä.

– Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkenttä on erittäin laaja ja nykyisillä resursseilla joudutaan tekemään tehtävien priorisointia. Lupahakemusten käsittely on kuitenkin ollut aina priorisoinnissa korkealla sijalla ja erityisesti uusien hankkeiden osalta pyritään viivytyksettömään käsittelyyn, lausunnossa todetaan.

Lautakunnan mukaan seudullisen sopimuksen uusimisen yhteydessä ympäristönsuojelun resurssointia voidaan tarkastella. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

27.2.2020