Lounais-Häme

Valmistautuminen kouluverkkopäätökseen täydessä käynnissä

Forssan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajien kommentit paljastavat, että päätöksenteossa on edessä vielä pomppuinen tie ennen kuin rakentamispäätös saadaan maaliin.

Kesäkuussa aloittaneelle kaupunginvaltuustolle päätös on merkittävyydeltään suuri, koska maakuntauudistuksen jälkeen varhaiskasvatus ja opetustoimi ovat yhä keskeisempiä tehtäviä kuntien pelikirjassa elinvoimapolitiikan lisäksi.

 

Maanantaina valtuutetuille järjestettiin tilaisuus, jossa eri vaihtoehtoja puntaroitiin. Monitoimikeskus uudisrakennuksena on nosteessa.

Vaihtoehto A:ssa monitoimikeskus rakennettaisiin Tölön koulun ja Yhtiönkadun väliselle pellolle. Vaihtoehto B:ssä monitoimikeskus rakennettaisiin purettavien Tölön koulun ja päiväkodin paikalle. Vaihtoehto C:ssä monitoimikeskus rakennettaisiin nykyisen Kuhalan koulun paikalle.

Lisäksi vaihtoehtoina on Tölön ja Kuhalan koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien peruskunnostus.

Peruskunnostusten on arvioitu maksavan yli 20 miljoonaa euroa, kun uuden tiloiltaan kompaktimman noin 7 000 neliömetrin monitoimikeskuksen on arvioitu maksavan 16,7 miljoonaa euroa.

 

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Joenpalo sanoo sosialidemokraattien ryhmästä löytyvän niin monitoimikeskuksen kuin peruskunnostuksenkin kannattajia. Joenpalo sanoo suunnitelmien paljastaneen, ettei monitoimikeskusta suunnitella enää niin massiivisena kuin kaupunginjohtaja Sami Sulkon ajamana vielä viime keväänä.

Monitoimikeskuksen rakennuskustannuksiin Joenpalo kaipaa täsmennystä. Laskelmassa on tukeuduttu Koijärven koulu-päiväkodin kustannuksiin, kun verrokkia pitäisi hakea niin Urjalan kuin Hollolan uusista koulukeskuksista.

Uusi valtuusto on käynyt seminaarimatkallaan tutustumassa Hollolan koulukeskukseen.

-Mikäli päädytään sitten peruskunnostukseen, pitäisi esittää porrastus, jolla rakentaminen toteutetaan, Joenpalo sanoo.

Hän sanoo ryhmän pohtivan kokonaisuutta vielä ennen ensi maanantain kaupunginhallitusta. Periaatepäätös asiassa tarvitaan Joenpalon mukaan syksyn kuluessa, jotta ensi vuoden talousarviossa ja lähivuosien taloussuunnitelmassa hankkeisiin voidaan varautua.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaana Lähteenkorva sanoo, ettei kokoomuksella ole asiasta ryhmäpäätöstä. Hän sanoo selvää kuitenkin olevan, että lapset ansaitsevat parhaat mahdolliset oppimisympäristöt.

Lisäksi moderni oppimisympäristö lisäisi kaupungin vetovoimaa.

-Maanantainen info vahvisti näkemystä, kun paljastui, kuinka kallista peruskunnostaminen oikeasti olisi. Näissä laskelmissa ei ole vielä edes huomioitu tarvittavia mittavia muutostöitä. Lisäksi käyttökustannusten kannalta monitoimikeskus on merkittävästi edullisempi kuin toiminnan pyörittäminen nykyisillä paikoilla.

-Asiassa pitää päästä nyt eteenpäin, Lähteenkorva sanoo.

 

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Heino kertoo valtuustoryhmän kokoontuvan pohtimaan asiaa. Heinon mukaan pitää pohtia myös sitä, tarvitaanko sekä Tölön että Kuhalan koulu mikäli päädytään koulujen peruskunnostukseen.

Heinon mukaan joka tapauksessa nyt on tehtävä periaatepäätös, koska asia on ollut esillä jo 3-4 vuotta.

Kouluvierailun Hollolassa Heino sanoo avanneen silmiä, koska koulussa ei ollut enää perinteisiä luokkia vaan tiloja järjestettiin erilaisten opetustarpeiden mukaan.

-Joku vaihtoehdoista on valittava. Asian kanssa on jo vatuloitu riittävästi ja ratkaisuun on päästävä syksyn aikana. Urjalalle uuden koulun rakentaminen on ollut kova haaste mutta se toimii vetovoimatekijänä.

-Uskon, että meidän ryhmässä tulee olemaan äänestyksissä vapaat kädet, Heino sanoo.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Tapio Virtanen esittää omana mielipiteenään, että koko kouluverkon kehittämisessä pitäisi ottaa muutaman vuoden aikalisä. Sinä aikana nähtäisiin mihin maakunnan perustaminen vaikuttaa ja miten terveydenhuollon menot kehittyvät.

-Elämme turbulenttia aikaa ja meidän on oikeasti kysyttävä onko meillä varaa suurkoulun investointiin. Elinvoimasta pitää olla huolissaan. Me emme selviä ilman teollisten työpaikkojen lisäämistä, Virtanen linjaa.

Virtasen mukaan vasemmistoliiton valtuustoryhmä on kouluverkkoasiassa hajallaan. Virtanen ehdottaa, että Forssan kouluverkko tulisi rakentaa pienten yksikköjen varaan ja tehdä siitä kilpailutekijä.

Hän puhuu moraalisesta petoksesta, mikäli Vieremän koulu tullaan lakkauttamaan. Samaan aikaan hän on valmis tunnustamaan, että koulutulokkaiden määrä on se mittari, joka ohjaa kehitystä.

Vasemmistoliittolaiset kokoontuvat pohtimaan asiaa Järjestöjentaloon ensi sunnuntaina kello 16.30.

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Luostarinen sanoo, että Forssa kaipaa korkeatasoisen perusopetuksen. Lisäksi Luostarisen listalla on yliopiston saaminen tyhjentyneisiin Jokioisten kartanon tiloihin. Professuurin tulisi perustua luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Hän arvioi, että Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ollessa opetusministerinä yliopistostatuksen saaminen Jokioisille on pelkkä hallinnollinen toimi.

Perussuomalaisten ryhmä kokoontui tiistaina. Luostarinen sanoo, että laskelmien pohjalta näyttää selvältä, että uusi monitoimikeskus on paras vaihtoehto. Ryhmä haluaa vielä varmistuksen lukujen oikeellisuudesta. Luostarinen on itse valmis uskomaan virkamiesvalmistelussa laadittuihin kustannusarvioihin.

Luostarinen sanoo, että valmistelussa on edettävä nopeasti, koska viime valtuustokauden neljä vuotta hukattiin pelottavalla tavalla.

 

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Maija Kranni sanoo, etteivät vihreät ole yhteisesti vielä käsitelleet asiaa. Krannin mukaan tehtiin mikä päätös tahansa, tiloja on rakennettava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hän ei lähde arvioimaan voidaanko nykyiset kiinteistöt kestävän kehityksen näkökulmasta peruskunnostaa vai pitääkö rakentaa kokonaan uutta – kestävän kehityksen periaattein. Monikäyttöisyyden ja energiatehokkuuden tulee Krannin mielestä olla koko suunnittelun lähtökohta.

 

Kristillisdemokraattien ainoa edustaja kaupunginvaltuustossa, Pekka Murtolahti sanoo, ettei opetuksen sisältö lähde seinistä. Samaan hengenvetoon hän toteaa sisäilmaongelmien vaivaavan monia päiväkoteja ja kouluja ympäri maata.

Peruskorjauskustannusten yli 20 miljoonan euron ylittävää hintaa Murtolahti pitää kovana.

-Pitääkö molemmat koulut saneerata vai voisiko toisen pudottaa pois. Ja kuinka kauan muita pieniä kouluja tarvitaan, Murtolahti kyselee.

Joka tapauksessa väistötilojen hankkimista hän pitää erittäin kalliina vaihtoehtona. Murtolahti aikoo pitää asiasta palaverin varavaltuutettujen Asta Jaakkolan ja Sari Rämön kanssa lähiaikoina. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/39887-vanhojen-kiinteistojen-korjaus-maksaisi-maltaita-monitoimikeskusta-esiteltiin

 

Uusimmat

Fingerpori

comic