Lounais-Häme Urjala

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot kartoitettu: Urjalasta mukana Sulininvuori ja Rantalanvuori

Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus tutkivat Suomen kivikot.
Vinkkelikankaan uhkurakkaa Halsualla Pohjanmaalla. Kuva: Hannu Rönty/GTK
Vinkkelikankaan uhkurakkaa Halsualla Pohjanmaalla. Kuva: Hannu Rönty/GTK

Urjalassa sijaitsevat Rantalanvuori ja Sulininvuori on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaisiin kivikoihin. Vasta valmistuneessa arvokkaiden kivikkojen kartoituksessa Rantalanvuori todetaan melko arvokkaaksi. Sen kivikko on moreenikivikon ja uhkurakan yhdistelmä.

Sulininvuori luokitellaan Rantalanvuoren tapaan valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohteeksi. Kivikko on tyypiltään taluskivikko.

Inventoinnissa käytiin läpi noin tuhat kivikkomuodostumaa, joista maastossa inventoitiin tarkemmin 640 kivikkokohdetta. Kivikoiden geologiset, biologiset ja maisemalliset tekijät pisteytettiin ja arvotuksen perusteella 472 kivikkomuodostelmaa luokiteltiin valtakunnallisesti arvokkaiksi.

– Geologisia kartoituksia on tehty aiemminkin, mutta kivikot ovat tähän asti puuttuneet niistä. Kivikot haluttiin mukaan, koska ne ovat parhaimmillaan todella hienoja luonnonnähtävyyksiä, kertoo vanhempi tutkija Jukka Husa Suomen ympäristökeskuksesta.

Selvityksessä arvotettiin ja rajattiin sellaiset kivikot, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Työ tehtiin koko maasta Ahvenanmaata ja saaristoa lukuun ottamatta. Inventointi toteutettiin ympäristöministeriön toimeksiannosta Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

– Suurin osa arvokkaista kivikoista sijaitsee Lapissa, mutta myös täällä Etelä-Suomessa on hienoja kohteita, Husa painottaa.

Kivikot luokiteltiin selvityksessä kahdeksaan eri tyyppiin. Urjalan kaakkoisosassa sijaitseva Sulininvuoren kivikko on vuoren etelärinteen juurelle kasautunut taluskivikko. Taluksella on pituutta noin 100 metriä ja leveyttä 20 metriä. Kivilaji on jyrkänteestä sortunutta granodioriittia. Kivet ovat suurelta osin sammaloituneet.

Pohjois-Urjalassa sijaitsevan Rantalanvuoren kivikko on moreenikivikon ja uhkurakan yhdistelmä. Pitkänomaisella kivikolla on pituutta noin 100 metriä ja leveyttä 40–50 metriä. Kivilaji on pääasiassa paikallista granodioriittia ja jonkin verran kiillegneissiä.

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää maa-ainesoton lupaharkinnan ja maankäytön suunnittelun lisäksi muun muassa ympäristönsuojelussa sekä opetus- ja tutkimustoiminnassa. Selvitys palvelee myös luonnosta kiinnostuneita kansalaisia.

Tutkimus ei ole suojeluohjelma, eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Lisää tietoa kartoituksesta löytää ympäristöhallinnon verkkosivulta ymparisto.fi -osoitteesta. FL

Näkoislehti

2.6.2020

Fingerpori

comic