Lounais-Häme

Valtionosuuksien leikkaus tuntuu pahasti Somerolla

Someron kaupungin ensi vuoden talousarvion laadintaa vaikeuttaa valtionosuuksien supistuminen miljoonalla eurolla. Valtionosuuksia Somero on saamassa ensi vuonna vajaat 25 miljoonaa euroa.

Tuloveroprosentin nostolla nykyisestä 19,50 prosenttiyksiköstä 20,00 prosenttiyksikköön kaupunki kerää ensi vuonna verotuloja lisää noin 500 000 euroa tähän vuoteen verrattuna.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen viime maanantaisessa kokouksessa ja kaupunginvaltuusto tulee kokoontumaan budjettikokoukseensa maanantaina 11. päivä joulukuuta.

Vaikka ehdotus talousarvioksi osoittaa vajaan 230 000 euron alijäämää, kaupunginjohtaja Sami Suikkanen arvioi, että alijäämäisyydestä huolimatta ensi vuoden tilinpäätös saadaan aikanaan käännettyä pienelle plussalle.

Ensi vuoden talousarvio on viides, jonka esittelystä Suikkanen kaupunginjohtajana vastaa. Valtionosuuksien raju leikkaus tekee sen samalla hankalimmaksi Suikkasen tähän mennessä kokoamista.

Tältä vuodelta Suikkanen sanoo kaupungin yltävän Someron 150-vuotisjuhlan kunniaksi ylijäämäiseen tulokseen.

Ylijäämän suuruus riippuu siitä, lähteekö kaupunki valittamaan yli 30 kuntaa koskevassa raakapuuoikeusprosessissa, jossa kaupungin maksettavaksi on määrätty 200 000 euroa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tällä hetkellä on vielä pohdinnassa se, tuleeko kaupunki valittamaan oikeuden päätöksestä. Kaupunginhallitus päättää asiasta lähiaikoina.

Suikkanen toivoo, että työttömyyden väheneminen alkaisi näkyä myös verotulojen kasvuna. Käynnissä oleva nousukausi näkyy Someron verotulopohjassa hitaasti.

Kaupunki on käynnistänyt myös strategiansa päivityksen, jossa panoksia pistetään mm. kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöhön työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen lisäämiseksi.

Suikkanen toivoo, että kouluverkon uudistamisen myötä, kun Kiiruun koulu saadaan käyttöön talvilomien jälkeen, saadaan lisäsäästöjä. Säästöjen suuruutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

-Kiiruun koulun valmistuminen ja käyttöönotto mahdollistavat asioiden järjestelemisen uudella tavalla, Suikkanen sanoo

Investoinnit näkyvät myös kuntataloudessa. Investointiohjelma on ollut Somerolla viime vuodet kova. Kiiruun koulun rakentaminen maksaa kaikkiaan noin 16,4 miljoonaa euroa. Summasta noin kolmen miljoonan euron rahoitus on budjetoitu ensi vuodelle.

Ratkaisuun on tulossa myös Oinasjärven päiväkoti. Tutkinnassa on lukio-opetuksessa olevan SoLun siirto Oinasjärvelle ja teknisen työn, keittiö- ja ruokailutilojen sekä jumppatilan siirto Pitkäjärvelle. Esillä on myös muita vaihtoehtoja. Kaikkiaan ratkaisun kustannukset liikkuvat noin miljoonan euron tasossa.

Kunnallistekniikkaa kaupunki on toteuttamassa Ruunalan ja Kohnamäen ja Kyyräntien alueelle yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla. Kaupunki on hankkinut myös raakamaata, jota tullaan kaavoittamaan myös asumiseen.

Kaupunki on avaamassa ns. Mäkelän alueen Jaatilasta, jonne ollaan kaavoittamassa 20–25 omakotitalotonttia. Kaavasta ei ole vielä luonnosta. Ruunalan ja Kohnamäen alueelle on tulossa kymmenen tonttia.

Hulevesien hallintaan ollaan investoimassa 1,2 miljoonaa euroa.

-Ensi vuoden lopulla Somerolle ollaan perustamassa seitsemäs terveyskeskuslääkärin virka. Peruspalveluiden tuottamisessa olemme onnistuneet, Suikkanen sanoo.

Tätä kautta halutaan hillitä osaltaan myös erikoissairaanhoidon kustannusten nousua, jossa kaupunki on ainakin tänä vuonna onnistunut. Sairaanhoidon kustannukset ovat tänä vuonna pienentyneet reippaasti.

Perusturva käyttää talousarviosta yli 35 miljoonan euron siivun ja pienetkin muutokset kustannuksissa voivat johtaa suuriin euromääriin. Sivistystoimeen kaupunki käyttää ensi vuonna yli 13 miljoonaa euroa, tekniseen toimeen 9,2 miljoonaa euroa, keskushallintoon 2,2 miljoonaa euroa ja ympäristötoimeen 0,8 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna ollaan vakinaistamassa Ecotekolan palveluohjaaja. Neuvolan perhetyöntekijän ja sosiaalitoimiston kodinhoitajan palkkaamista jatketaan edelleen perintönä saaduilla varoilla. Lisäksi palkataan kielten opettaja sekä vakinaistetaan muutamia koulunkäyntiohjaajien vakansseja. Lisäksi perhepäivähoitajien määrää lisätään 17:stä 20:een. Kaikkiaan kaupungilla on tällä hetkellä noin 550 vakanssia henkilöstökustannusten ollessa ensi vuonna noin 25,6 miljoonaa euroa.

Somerolla pyritään varautumaan myös sote- ja maakuntauudistukseen konsernirakennetta kehittämällä. Tarkasteluun on joutumassa myös kaupungin palkkahallinto, jossa työskentelee tällä hetkellä kaksi vakinaista ja yrityksen kautta yksi palkattu tekijä.

Investoinneissa ensi vuodelle esitetään 30 000 euron rahoitusta monitoimitalon saneerauksen suunnitteluun. Varsinainen 800 000 euron saneerausrahoitus on ajoitettu vuodelle 2019 sekä 700 000 euroa vuodelle 2020.

Monitoimitalon saneeraukseen on arvioitu saatavan valtionosuuksia kumpanakin vuonna 228 000 euroa.

Pitkäjärven koululle esitetään vuodelle 2019 yhteensä 0,5 miljoonaa euroa vanhan koulun saneeraukseen ja 800 000 euroa uudistilojen järjestämiseen. Kirkonmäen koulun laajennukseen esitetään vuodelle 2020 varattavaksi 490 000 euroa. Samana vuonna suunnitelmiin sisältyy Leivonpesän päiväkodin peruskorjaus 850 000 eurolla sekä keskusurheilukentän uudistamisen aloittaminen 600 000 eurolla.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti