Lounais-Häme Tammela

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tammelan kunta lisää hankintojensa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Tammela lakkautti hallintojohtajan viran ja perusti hallintopäällikön toimen.
Meidän Tammelan Ilkka Tuovinen luki useiden kunnanvaltuutettujen allekirjoittaman aloitteen, jossa esitetään Tammelan kunnan lisäävän hankintojensa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuva: Tapio Tuomela
Meidän Tammelan Ilkka Tuovinen luki useiden kunnanvaltuutettujen allekirjoittaman aloitteen, jossa esitetään Tammelan kunnan lisäävän hankintojensa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuva: Tapio Tuomela

Kunnanvaltuutettu Ilkka Tuovinen (meta) luki Tammelan kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jonka on allekirjoittanut meidän Tammelan, vihreiden ja perussuomalaisten valtuustoryhmät sekä keskustalaisista valtuutetuista Minna Nissilä, Juha Ojansuu, Mikko Pietilä, Eero Pura, Anne Ylitalo ja sitoutumaton keskustalainen Tuomo Tuovinen.

Aloitteessa esitetään kunnan hankintatoimen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Tuovinen toteaa, että lisäys tapahtuu yrittäjien, kuntalaisten kuin luottamushenkilöiden näkökulmasta julkaisemalla ostolaskudata avoimesti tietoverkossa.

Hankintojen kehittämistyön lähtölaukaukseksi allekirjoittaneet esittävät, että Tammelan kunta selvittää, miten kunnan omat hankinnat ovat jakautuneet Tammelan kunnan, Forssan seutukunnan, Hämeen maakunnan, muun Suomen ja ulkomaiden välillä.

– Jotta voimme arvioida hankintatoimen alueellisia muutoksia pitkäjänteisesti, tulee selvitys laatia noin 10 vuoden ajanjaksolta, jossa alueellista hankintajakaumaa tarkastellaan vuosittain, Tuovinen totesi.

 

Mukaan Handata-palveluun?

Aloitteessa esitetään, että selvityksen pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset siitä, miten hankintojen alueellista kohdistamista voidaan entisestään parantaa ja näin edistää alueella toimivien yritysten menestystä. Lisäksi aloitteessa esitetään, Tammelan kunta liittyy Handata-palveluun tai vastaavaan, jonka avulla kunnan ostolaskudata voidaan julkaista avoimesti verkossa.

– Kunnan tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman avoin ja luottamusta herättävä. Nämä arvot on kirjattu myös Tammelan kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan. Toimimalla aloitteen mukaisesti lisäämme päätöksenteon avoimuutta ja lisäämme veronmaksajien luottamusta päätöksentekoa ja kunnan toimintaa kohtaan, Tuovinen sanoi.

 

Virkoja lakkautettiin ja perustettiin

Kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa hallintojohtajan viran. Viime viikolla kunnanhallitus taas päätti hallintopäällikön toimen perustamisesta. Hallintopäällikkö tukee toimialojen hallinnollista valmistelua ja ottaa kunnan hankintatoimen vastuulleen. Toistaiseksi voimassa oleva hallintopäällikön toimi perustetaan 1. tammikuuta 2020 alkaen, mutta henkilön valinta toimeen venynee tästä ajankohdasta.

Varhaiskasvatuspäällikön virka perustettiin, siihen siirtyy varhaiskasvatusjohtajana tähän asti toiminut Paula Laakso. Virka on sataprosenttisesti hallinnollinen.

Tiejaosto lakkautettiin. Taustalla on vuoden alusta voimaan tullut yksityistielaki, jonka myötä kuntien tielautakuntien tehtävät lakkaavat.

Kunnanvaltuusto päätti myös yhtenäiskoulun jatkosta ja Letkun sekä Kaukjärven koulujen myymisestä. FL

 

Uusimmat

Näkoislehti

21.9.2020

Fingerpori

comic