Lounais-Häme Forssa

Valtuutettu Tapio Virtanen teki Monikylän päätöksenteosta kunnallisvalituksen – Puheenjohtaja Mika Penttilä: "Voi voi sentään!"

Tapio Virtanen katsoo, että päätös syntyi vastoin kuntalakia. Häntä sapettaa forssalainen päätöksenteon kulttuuri.
Vasemmistoliiton valtuutettu Tapio Virtanen on suivaantunut forssalaiseen päätöksentekoon. Hän teki kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kesäkuisen kokouksen Monikylä-päätöksestä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Vasemmistoliiton valtuutettu Tapio Virtanen on suivaantunut forssalaiseen päätöksentekoon. Hän teki kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kesäkuisen kokouksen Monikylä-päätöksestä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Valtuutettu Tapio Virtanen (vas.) on tehnyt kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Forssan kaupunginvaltuuston kesäkuisesta Monikylä-päätöksestä.

Virtasen valitus ei koske itse Monikylän rakentamista vaan kesäkuun 22. päivän kokouksen päätöksentekoprosessia.

Hän esitti, että uuden hankkeen rakennusvalvontaan otetaan ulkopuolinen, vain Monikylään keskittyvä rakennusvalvoja. Hän perusteli ehdotusta sillä, että tiukempi valvonta pitäisi hankkeen kustannukset kurissa.

Ajatus sai kannatusta seitsemältä valtuutetulta.

Lue myös:  Lähes kahden tunnin keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen Forssan monitoimikeskus eteni kaupunginvaltuustossa

Esitys muokattiin ponneksi

Virtanen sanoo, että lopullinen päätös syntyi vastoin kuntalain 104 pykälää.

– Tein kokouksessa pohjaesityksestä poikkeavan muutosesityksen, mutta valtuuston puheenjohtaja Mika Penttilä ei toimittanut lain edellyttämää äänestystä. Sen sijaan esityksestäni tehtiin ponsi, joka poikkesi alkuperäisestä muutosesityksestä selkeästi.

Hän huomauttaa, että sen paremmin ponnestakaan ei äänestetty.

– Puheenjohtaja ei edes tiedustellut valtuustolta voiko ponnen yksimielisesti hyväksyä. Pöytäkirja on tältä osin virheellinen, ja sen voi todentaa kokouksen tallenteesta, Virtanen toteaa valituksessaan.

”Yhden totuuden päätöksentekoa”

Virtanen ei ole tyytyväinen päätöksenteon kulttuuriin Forssassa. Hän kutsuu sitä yhden totuuden päätöksenteoksi.

– Olen suivaantunut siihen miten asioita valmistellaan ja miten niistä päätetään Forssassa. Tämä ei ole demokraattista päätöksentekoa. Haluan valituksella kiinnittää huomiota yksittäiseen asian lisäksi koko tilanteeseen, Virtanen toteaa.

Hän hakee hallinto-oikeudelta myös päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Virtanen kiistää, että haluaisi jarruttaa valituksella Monikylä-hankkeen etenemistä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamon mukaan kunnallisvalitusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin vuosi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Valtuutettu Tapio Virtanen toteaa, että muutosesityksiä ei suinkaan aina valmistella.

Yksimielinen päätös tarpeen

Äänestyksettä jättäminen perustuu pöytäkirjan mukaan siihen, että asiat tulevat kuntalain mukaan valtuuston käsittelyyn vasta valmistelun jälkeen eli kaupunginhallituksen valmisteltua ne.

Tapio Virtasen ehdottamaa valvojan palkkaamista ei ollut valmisteltu.

– Asian käsiteltäväksi ottaminen vaatisi valtuuston yksimielisen päätöksen. Puheenjohtajan tiedustelun johdosta käytetyissä puheenvuoroissa esitettiin asian käsiteltäväksi ottamisesta toisistaan poikenneita kannanottoja. Tämän vuoksi puheenjohtaja totesi, ettei asian käsiteltäväksi ottamisesta saavutettaisi yksimielistä päätöstä, pöytäkirjassa todetaan.

Virtanen huomauttaa, että ei valtuustossa tehtäviä muutosesityksiä yleensäkään valmistella, vaan ne otetaan käsittelyyn sellaisenaan.

Pöytäkirjan mukaan puheenjohtaja tiedusteli, voisiko valtuusto hyväksyä kaupunginhallitukselle asiassa osoitettavan ponsilausuman.

Vastustavia puheenvuoroja ei käytetty, joten puheenjohtaja totesi valtuuston olleen tästä yksimielinen. Virtanen ei tässä vaiheessa käyttänyt puheenvuoroa.

Valtuusto hyväksyi ponsilausuman, jolla se totesi kaupunginhallituksen tekevän tarvittaessa ehdotuksen valtuustolle lisämäärärahasta ulkopuolisen valvojan palkkaamiseksi ennen rakennustöiden aloittamista. FL

Lue myös: Pallo monitoimikeskuksen urakkatarjouksista nyt Forssan valtuustolle – Kaupunginhallituksen kokouksessa esitettiin päätöksenteon lykkäämistä loppuvuoteen

Juttu jatkuu faktan jälkeen.

Ponsi ja pykälät

Ponsi on vahvistetun esityslistan ulkopuolella tehty, toimintaohjeen sisältävä kannanotto tai lausuma, jolla jonkin päätöselimen toivotaan selvittävän tai valmistelevan jotakin asiaa.

Kuntalaki 93 §

Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka tilapäinen valiokunta tai tarkastuslautakunta on valmistellut.

Kuntalaki 95 §

Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös sen ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Kuntalaki 104 §

Jos toimielin on päätettävästä asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Muutoin puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista äänestetään.

Kunnallisvalitus

Valituksen saa tehdä hallinto-oikeudelle sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Penttilä on johtanut Forssan valtuustoa Teams-kokouksessa. Jos Monikylä-päätös menee uusiksi, Penttilä sanoo kutsuvansa valtuutetut saliin. Kuva Lassi Puhtimäki

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic