Lounais-Häme

Valtuutettujen puhelinnumerot löytyvät kuntien sivuilta vaihtelevasti Forssan seudulla

Forssan Lehti kirjoitti 13. lokakuuta, kuinka tammelalaisia kunnanvaltuutettuja on häiritty siinä määrin, että kunta on päättänyt olla julkaisematta valtuutettujen puhelinnumeroita nettisivuillaan. Maanantaina 23. lokakuuta mennessä nettisivuille on lisätty Ilkka Tuovisen puhelinnumero.

Laki ei edellytä yhteystietojen julkaisemista, mutta voidaan perustellusti kysyä, pitäisikö päätöksentekoon valittujen henkilöiden puhelinnumeroiden löytyä helposti ja maksutta esimerkiksi kunnan nettisivuilta.

Forssan seudun kuntien nettisivuilla käytäntö valtuutettujen yhteystietojen julkaisemisesta vaihtelee laidasta laitaan. Mallioppilaana toimii Jokioinen, jonka nettisivuilta löytyy puhelinnumero jokaiselle 27 kunnanvaltuutetulle. Tosin tiedot löytyvät vallan hankalasti henkilöhaun perusteella esimerkiksi hakusanalla luottamushenkilö.

 

Jokioisilla on ollut kunnan talous- ja hallintojohtaja Mika T. Rantalan mukaan jo useita valtuustokausia tapa kysyä uusien valtuutettujen yhteystietojen keräämisen yhteydessä sitä, saako heidän tietojaan julkaista kunnan nettisivuilla.

-On perin harvinaista, että tietojen julkaisusta kieltäydytään, Rantala kertoo.

Hänen mielestään puhelinnumeron julkaiseminen julkista tehtävää hoidettaessa on suotavaa.

-On tarkoituksenmukaista, että kuntalaiset tai vaikka naapurikunnan valtuutetut saavat helposti yhteyden valtuutettuihin. Kunnan nettisivut toimivat nykyajan puhelinluetteloina, Rantala näkee ja lupaa samalla, että jatkossa valtuutettujen puhelinnumerot voisivat löytyä kätevämmin valtuutettujen nimilistan yhteydestä.

 

Forssan kaupunginsihteeri ja lakimies Matti Pietilän mukaan Forssassa on sama käytäntö kuin Jokioisilla, eli valtuutetut antavat oman harkintansa mukaan tietojaan julkisuuteen. Pietilän mukaan kieltäytymisen taustalla voi olla yksityisyyden varjelemista. Hänen mukaansa kuntalaisilta ei ole tullut kielteistä palautetta siitä, että joidenkin valtuutettujen tietoja kunnan sivuilta ei löydy. Keskushallinnon käytössä valtuutettujen yhteystiedot ovat.

Forssan kaupungin nettisivuilta löytyy melko kattavasti tietoa valtuutetuista. 37 valtuutettua on antanut julki puhelinnumeronsa, valtaosa myös osoitteensa. Kuusi valtuutettua ei kerro puhelinnumeroa, heistä viisi on sosiaalidemokraatteja. Näistä kuudesta vain Janne Vuorenmaalle (sd.) ja Tomi Karlssonille (sd.) ei löydy yhteystietoja myöskään maksullisesta Fonecta Finderista.

-Jos yhteystiedot löytyvät numerotiedustelusta, herää kysymys, miksei niitä löydy kaupungin sivuilta. Aika ajoin voisi olla hyvä pohtia, kuinka merkityksellistä se on, että tiedot löytyvät sieltä, Pietilä sanoo.

Vuorenmaan mukaan hänen puhelinnumeronsa on saatavilla asiallisia yhteydenottoja varten kaupungintalolta. Toisen kauden valtuutettu poisti yhteystietonsa kaupungin sivuilta, kun hänelle alkoi tulla yhteydenottoja erikoisiin aikoihin ja sähköposteja tuhottomasti. Forssa.fi-loppuinen sähköposti Vuorenmaalla on edelleen julkisena.

 

Humppilan kunnan nettisivuilta löytyy yhtä lukuun ottamatta kaikkien valtuutettujen puhelinnumerot ja kahta lukuun ottamatta jopa osoitetiedot. Markku Niiniselle (sd.) ei löydy kumpaakaan, mutta kunnan humppila.fi-päätteiset sähköpostit ovat kaikkien käytössä.

 

Toista ääripäätä edustaa Ypäjä, jonka nettisivuilta löytyy kesäkuussa aloittaneiden kuntapäättäjien nimet, muttei kenellekään puhelinnumeroa.

Ypäjän kunnan toimistosihteeri Maarit Anttila ei ole kuullut, että kunnanvaltuutettuja olisi häiritty Ypäjällä. Anttila kertoo, että yhteystietojen julkaisun kanssa ollaan oltu aktiivisia, mutta se on vielä kesken.

-Ei ole vielä varmuutta, ovatko kaikki antaneet luvan yhteystietojensa julkaisemiseen. Sen tiedän, että jotkut ovat oman työnsä johdosta kieltäneet puhelinnumeron julkaisemisen. Sähköpostiosoitteet kaikille on luotu, mutta muutama ei ole vielä ottanut sitä käyttöönsä, Anttila kertoo ja lupailee, että viikon–kahden sisällä ainakin valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten puhelinnumeroiden pitäisi kunnan sivuilta löytyä.

-Osin kysymys on myös resurssipulasta, näitä tietoja kun kerätään muun työn ohessa, Anttila sanoo. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic