Lounais-Häme Urjala

Valuhiekka kiertää Finn Recyclingillä

Arkistokuvassa Toni Wesin Finn Recyclingistä mänkikoneen äärerssä. Kuva: Tapio Tuomela

Urjalalainen Finn Recycling oy on hakenut ympäristölupaa valimohiekan kierrättämiseen.

Valuhiekan käsittely tapahtuu Nuutajärven vanhan lasitehtaan mänkihallissa, jossa lasimassaa on valmistettu. Yritys pystyy toiminnassaan osin hyödyntämään lasitehtaan rakenteita kuten vanhaa mänkikonetta. Kertaalleen käytetty valimohiekka käsitellään kuumentamalla ja palautetaan takaisin valimoteollisuuden käyttöön.

Urjalan kunta katsoo lausunnossaan Pirkanmaan ELY-keskukselle, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tässä tapauksessa tarpeen.

Toiminta tapahtuu sisätiloissa eikä siitä johdu päästöjä maaperään eikä pohjavesiin. Melumallinuksen mukaan ääni suuntautuu pääasiassa poispäin matkailu-, yritys- ja asuinkäytössä olevista rakennuksista ja kohdistuu lasitehtaan länsipuolen pihalle.

Nuutajärven lasikylän kulttuurisäätiö ja Nuutajärven Pruukki koy arvioivat lausunnoissaan, ettei laitoksen toiminnalla ole ollut heidän toimintaansa alueella kielteisiä melu-, haju- tai muita ympäristövaikutuksia.

Toiminta ei edellytä lisärakentamista eikä siten muuta rakennettua ympäristöä. Toiminnalla ei voi arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia maisemaan, kyläkuvaan tai rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Nuutajärven lasitehtaan alue on noteerattu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. FL

Uusimmat

Näkoislehti

4.8.2020

Fingerpori

comic