Museorautatien suunnitelma avata asemarakennus Humppilassa on uhattuna. Kälviän Kotiseutuyhdistys on hakenut Riipan asemalle suojelua. Asemarakennus piti avata liikennöintikauden 2019 alussa.
Lounais-Häme Humppila

Riipan aseman siirto Kälviältä Humppilaan lykkääntyi yllättäen - Jokioisten museorautatieyhdistykselle isoja ongelmia

Jokioisten museorautatieyhdistyksen oli tarkoitus siirtää keskiviikkona vanha Riipan asemanrakennus Pohjanmaalta Lounais-Hämeeseen. 1900-luvun alussa rakennetusta hirsisestä rakennuksesta piti tulla museoradan asema Humppilaan.
Viime hetkellä suunnitelmat kariutuivat.
– Kun siirron valmisteluja piti jatkaa, rakennukseen oli ilmaantunut ely-keskuksen vaarantamiskieltomääräys. Se estää purkamisen. Tämä on meille kova isku, sillä asema oli tarkoitus avata keväällä 2019 Humppilassa, yhdistyksen puheenjohtaja Marko Laine kertoo.
Yhdistys osti rata-alueelle jääneen rakennuksen Liikennevirastolta. Hanketta ovat tukeneet LounaPlussa ry ja Humppilan kunta.

Rakennuksen suojelua vaatii Kälviän Kotiseutuyhdistys. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki kiireellisenä vaarantamiskieltopäätöksen, joka estää asemarakennuksen siirtämisen tai purkamisen.
Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta kertoo, että määräyksellä taataan rakennukselle rauha varsinaisen päätöksenteon ajaksi.
– Varsinainen päätös mahdollisesta suojelusta tehdään vasta, kun eri osapuolet on kuultu. Ratkaisu tehdään kirjallisten lausuntojen perusteella. Pyyntöjä on jo lähetetty, mutta nopeimmillaankin suojelupäätös vie puoli vuotta, Hallasmaa arvioi.

Riipan entinen asemarakennus voisi museorautatiellä Humppilassa olla osa elävää rautatien kulttuuriperintöä

Museovirasto otti kantaa Riipan aseman kulttuurihistorialliseen asemaan viimeksi vuonna 2010. Silloin virasto katsoi rakennuksen kulttuuriarvon laskevan siirrosta Pohjanmaan radan rakennustöiden alta.
Lausunnon jälkeen asemanseutu on muuttunut tyystin, kun rakennuksen viereen rakennettiin Pohjanmaan radan uusi kaksoisraide ja huoltotie. Asema on nyt käytännössä radan suoja-alueella sorakentällä.
Museoviraston intendentti Jaakko Holma puoltaa uudessa tilanteessa rakennuksen siirtoa Humppilaan ja museoradalle. Siellä se tulisi rautatiekäyttöön.
– Sille ei ole nykyisellä paikalla käyttöä rataturvallisuuden perusteella. Lisäraiteen rakentaminen on muuttanut ympäristön rautatiehistoriallista kokonaisuutta. On selvää, että sen valtakunnallinen merkitys on laskenut. Jos se jonnekin rata-alueelta siirretään, museorata on varsin hyvä vaihtoehto talon historian kannalta, Holma toteaa.

Museorautatieyhdistys oli ehtinyt valmistella siirtoa pitkälle. Esimerkiksi talon kattorakenteita on purettu. Museoviraston mukaan rakennus pitää nyt suojata.
– Tämä on yhdistykselle kova isku taloudellisesti, sillä rakennuksen ostoon, siirtovalmisteluihin sekä kuljetusjärjestelyihin on kulunut lähes 25 000 euroa, Laine lisää.
Laine toivoo, että historiallinen asemarakennus pääsisi nykyiseltä sepelin ympäröimältä kentältä arvokkaaseen museoasemakäyttöön. Yhdistys on sopinut Liikenneviraston kanssa rakennuksen siirrosta.
Hän katsoo, että sen arvo säilyisi parhaiten uudella sijoituspaikalla museorautatien asemana, jossa se palvelisi museoradan matkustajaliikennettä.
– Teemme työtä sen eteen, että asemarakennus Humppilaan siirtyisi. Jos rakennus saataisiin tänne jouluun mennessä, se ehkä saataisiin talkoilla kuntoon ensi liikennöintikaudeksi, Laine lisää. FL

 

”Saimme vihjeen miten keskeyttää siirto”

Kälviän Kotiseutuyhdistyksen sihteeri Eero Huhtalan mukaan Riipan aseman siirtosuunnitelmat herättivät huolta alueen asukkaissa. Asiasta keskusteltiin Huhtalan mukaan useaan otteeseen kesän aikana, mutta yhdistys oli kuitenkin luottavaisin mielin
– Kuulimme keväällä suunnitelmista, mutta luotimme, että valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä rakennusta ei lähdetä täältä siirtämään minnekään. Päätimme toimia, kun valmistelutyöt käynnistyivät ja kattoa alettiin purkaa, Huhtala kertoo.
Huhtalan mukaan kälviäläisille ei ole siirtosuunnitelmista ja talon kohtalosta tietoja herunut.
– Saimme vihjeen, että rakennussuojelua hakemalla työt keskeytetään. Olisi hienoa, jos rakennus jäisi Kälviälle. Siihen liittyy monet muistot paikallisilla ihmisillä, Huhtala lisää.
Yhdistyksellä ei ole suunnitelmaa rakennuksen mahdolliselle käytölle Kälviällä. Yhdistys pitää yllä kotiseutumuseota ja siellä kuutta eri rakennusta sekä autiotupaa.

Riipan pieni rautatiepysäkki on museoviraston vuonna 2009 tekemän kartoituksen mukaan hyvin säilynyt ja harvinainen esimerkki kaikkein pienimmistä rautatieasemista.
Se on rakennettu tyyppipiirustusten mukaan vuonna 1904. Asema oli vilkas puutavaran lastauspaikka ja asema keräsi ympärilleen asutusta. Rakennus muutettiin asetinlaitehuoneeksi 1980-luvulla. FL

Uusimmat

Näkoislehti

13.8.2020

Fingerpori

comic