Lounais-Häme

Vanhukset halutaan pitää lähellä

Humppila aloittaa virallisesti neuvottelut terveyspalveluja järjestävän Attendon kanssa vanhuspalveluiden järjestämisestä kunnassa. Neuvottelut koskevat niin nykyisen Mäntyrinteen palvelukeskuksen myyntiä Attendolle kuin uuden vanhusten asumisyksikön rakentamista.

Neuvottelujen lähtökohta on, että kunta myy nykyisen Mäntyrinteen palvelukeskuksen Attendolle kiinteistökokonaisuuden tasearvosta. Humppilan vs. kunnanjohtajana vuodenvaihteeseen asti toimivan Esko Tonteri laskeskelee, että mahdollisella myyntihetkellä hinta olisi noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kunnanhallitus päätti myös sitoutua selvittämään mahdollisen uuden asumisen yksikön sijaintia, mikäli sellainen Humppilaan rakennetaan.

Asiasta on keskusteltu alustavasti syksyn aikana, eikä asia tullut uutena kunnanhallituksen jäsenille. Koska asiasta on päätetty vasta keskustella, eikä päätöksiä ole tehty, ovat päättäjät varovaisia kannanotoissaan.

Hallituksen jäsenistä Timo Nikkanen (sd.) on sitä mieltä, että taloudelliset seikat ovat tärkeä seikka kunnan kannalta sopivan vaihtoehdon valitsemisessa. Tätä ennen tulee kuitenkin tietää kunkin vaihtoehdon kustannukset.

-Periaatteessa olen hieman uuden yksikön rakentamisen kannalla. Mäntyrinteessä pitäisi tehdä iso remontti, jossa asuntojen kokoa kasvatettaisiin. Se tulee niin kalliiksi, että kannattaa ainakin selvittää mitä muita vaihtoehtoja on sille, että vanhukset voidaan hoitaa kunnassa, Nikkanen sanoo.

Aiemmin kuntien on ollut mahdollista järjestää vanhusten asuminen pienemmissä yksiköissä kuin yksityisten. Vuoden 2019 alussa astuu voimaan uusi sote-laki ja siitä lähtien julkinen ja yksityinen palveluntarjoaja ovat samalla viivalla. Humppilan kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että osa Mäntyrinteen palvelukeskuksen asunnoista jää liian pieniksi.

Aiemmin suunnitelmissa on ollut, että palvelukeskus remontoidaan. Ennen ratkaisevaa päätöstä kunnanhallituksen jäsenet haluavat kuitenkin selvittää muutkin vaihtoehdot, kuten palvelun siirtämisen yksityisen järjestäjän vastuulle ja nykyisen kiinteistömassan myymisen.

Pentti Kauppi (kok.) on huolissaan myös siitä, että vanhukset voidaan hoitaa jatkossa Humppilassa. Hän toteaa, että sote-palveluiden siirtyessä maakuntien vastuulle on pelkona, että yksiköitä yhdistellään ja että Humppilan vanhukset siirretään kaukana kunnasta sijaitseviin yksiköihin.

-Jos asukkaat siirretään esimerkiksi Hämeenlinnaan asumaan, siitä muodostuu omaisille melkoinen rasite. On todella tärkeää, että vanhukset voidaan hoitaa kunnassa.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Lassi-Antti Haarala (kesk.) ei henkilökohtaisista syistä osallistunut kunnanhallituksen kokoukseen, eikä hän halua ottaa tarkemmin kantaa asiaan puolesta tai vastaan.

-Tämä on kuitenkin ihan mielenkiintoinen ajatus, joka kannattaa ehdottomasti tutkia. Kaiken kaikkiaan on tärkeää selvittää, mikä on kunnan kannalta edullisin vaihtoehto ja samalla asiakkaiden kannalta mielekästä, Haarala toteaa.

Tea Uusimäki (ps.) huomauttaa, että asia on vasta esittelyvaiheessa, eikä päätöksiä tehdä ennen kuin eri vaihtoehdoista on riittävästi tietoa.

-Ennen päätöksiä pitää selvittää, mikä on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto. Tavoitteena pitää olla se, että vanhukset saavat mahdollisimman hyvää hoitoa ja että he viihtyvät siellä mihin heidät sijoitetaan. Päättäjien kannattaa myös tutustua Attendon muihin paikkoihin ennen kuin ratkaisuja tehdään mihinkään suuntaan. Siellä voi kysellä esimerkiksi henkilökunnalta, kuinka asiat ovat sujuneet, Uusimäki sanoo.

Kunnanhallituksen tällä viikolla tekemä päätös koskee toistaiseksi vain neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluista mahdollisesti seuraavat asiat ratkotaan erikseen, mikäli tähän asti edetään.

Forssan Lehti ei tavoittanut kunnanhallituksen puheenjohtajaa Anja Syrjälää (sd.) haastattelua varten. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic