Lounais-Häme Forssan seutu

Vanhusten laitoshoito loppuu Forssan seudulla vuonna 2022

Forssan seudulla esitetään vähennettäväksi 119 vanhushuollon hoitopaikkaa vuosina 2020–2024. Laitoshoito päättyy palvelumuotona mutta myös tehostettua palveluasumista vähennetään.
Ruisluodon Hoiva 1 muuttuu ensi vuonna tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samalla paikkamäärää laskee 18:aan. Muutos lisää asumisväljyyttä, sillä kahden hengen huoneita muutetaan yhden hengen kodeiksi. Kuva: Lassi Puhtimäki
Ruisluodon Hoiva 1 muuttuu ensi vuonna tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samalla paikkamäärää laskee 18:aan. Muutos lisää asumisväljyyttä, sillä kahden hengen huoneita muutetaan yhden hengen kodeiksi. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan seudun vanhuspalvelut ovat suurten muutosten edessä. Tavoitteena on, että vuonna 2025 ympärivuorokautisen hoivan piirissä olisi korkeintaan kuusi prosenttia yli 75-vuotiaista seudun asukkaista. Tällä hetkellä prosenttiluku on noin kymmenen.

Muutostarve kumpuaa valtakunnallisista tavoitteista, joissa korostetaan kotona asumista ja kotiin tuotavia palveluja.

Alustavan suunnitelman perusteella seudulla on vuoden 2024 lopulla 248 ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen paikkaa. Tällä hetkellä paikkoja on laitoshoito mukaan lukien 367, joten muutos vie karkeasti joka kolmannen hoitopaikan samaan aikaan kun yli 75-vuotiaiden määrä kohoaa.

Vanhusten laitoshoito, virallisemmin laitospalvelu, loppuu jo vuonna 2022. Laitoshoitoa tarjoavat yksiköt lakkautetaan tai muutetaan ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksiköiksi.

Laitoshoitopaikkoja on tällä hetkellä 84. Myös pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkamäärä lasketaan – neljän vuoden aikana 94:llä – mutta lyhytaikaisen määrä kohoaa 59:llä.

Lue lisää: Näitä palveluja ikäihmisille toivotaan.

Aloitus Tammelasta ja Jokioisilta

Muutokset alkavat vuonna 2020 Tammelasta ja Jokioisilta. Tammelassa lakkautetaan Kertun Kammari, minkä lisäksi Ruisluoto Hoiva 1:n paikat vähenevät 32:sta 18:aan. Samalla laitoshoitoa tarjoava Hoiva 1 muuttuu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Kertun Kammari oli tarkoitus sulkea huhtikuussa 2020 mutta tehostetun palveluasumisen yksikön asukkaat on jo siirretty muille osastoille.

– Paikkoja on ollut kesästä alkaen tavallista enemmän tyhjillään, minkä vuoksi Kertun Kammarin muutos tapahtui nopeammin. Hoiva 1:ssä asukasmäärä on vaihdellut välillä 25–30, vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Annukka Kuismin kertoo.

Jokioisilla muutos alkaa Intalankartanon Vinkkelistä, missä paikkoja vähennetään viidellä 25:een.

– Vinkkelissä on ollut aika kitsas henkilöstömitoitus. Yksikkö jatkaa entisellä henkilöstöllä, joten mitoitusta saadaan samalla nostettua.

Humppila etumatkalla

Vuoden 2020 muutokset on kirjattu hykyn vuoden 2020 talousarvioehdotukseen. Myöhempien vuosien aikatauluja ja kohteita Kuismin ei avaa, sillä keskustelut kuntien kanssa ovat kesken.

– Tavoitteena on, että olisimme huhtikuussa tilanteessa, jossa pääsemme tekemään tulevia vuosia koskevia päätöksiä, Kuismin toteaa.

Muutokset yltävät seudun jokaiseen kuntaan Humppilaa lukuun ottamatta, missä muutos tapahtui, kun Mäntyrinne lakkautettiin ja tilalle nousi paikkamäärältään pienempi Attendon asumisyksikkö. Kuismin kertoo muutoksen onnistuneen Humppilassa hyvin.

– Tehostamisen tarvetta siis löytyy.

Lue lisää: Laitoshoito päättyi Humppilassa.

Kevyempiä palveluja

Muutos tarkoittaa lisäpanostuksia kotihoitoon. Kuismin peräänkuuluttaa myös uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja. Esimerkiksi hän nostaa yhteisöllisen asumisen, minne on helppo tuoda monenlaisia palveluja.

– Yhteisöllinen asuminen voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla tavallinen kerrostalo, seniorikerrostalo, rivitalo tai omakotitaloalue, missä on paljon vanhuksia. Läheskään aina ei tarvita uudisrakentamista, Kuismin sanoo ja nostaa esimerkeiksi Rimpikodon ja Tyykihovin.

Kolme pääsyytä

Kuismin jaottelee muutostarpeen kolmeen syyhyn. Taustalla on omatoimisuuden korostamista ja lainsäädäntöä mutta myös taloudellisia seikkoja.

– Nykyisellä rakenteella kulut nousisivat kestämättömiksi, Kuismin myöntää.

Rakennemuutoksen pohjana toimii konsulttiyhtiö Nordic Healtcare Groupilta (NHG) tilattu raportti. NHG tarjosi viisi polkua. Hyky noudattaa soveltaen viidettä polkua, jossa muutoksiin varattiin eniten aikaa. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

6.4.2020

Uusimmat