Lounais-Häme Tammela

Vapo harventaisi tarkkailutahtia Rinnansuolla – Tammela ei hyväksy välivuosia

Aluehallintovirasto pohtii Tammelan Rinnansuon päästötarkkailun muutosta. Vapo harventaisi tarkkailutahtia. Tammelan ympäristölautakunta toppuuttelee.
Turpeenotto alkoi Tammelan Rinnansuolla viime vuosikymmenen alussa. Kuva: Tapio Tuomela
Turpeenotto alkoi Tammelan Rinnansuolla viime vuosikymmenen alussa. Kuva: Tapio Tuomela

Vapo oy hakee aluehallintovirastolta helpotusta Tammelan Rinnansuon turvetuotantoalueen päästötarkkailuun.

Vapo esittää nykyisen ympärivuotisen tarkkailun sijaan vesinäytteiden ottamista joka kolmas vuosi ja tällöin kolme kertaa kyseisen vuoden aikana sekä lisänäytteitä poikkeustilanteissa.

Tammelan ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan aluehallintovirastolle, ettei näytteenotossa tule pitää välivuosia ja että kolme kertaa vuodessa tapahtuva näytteenotto antaa riittävästi tietoa tuotantoalueen kuormituksesta.

Ympäristötarkastaja Erja Klemelä sanoo, että talviaikainen, kevätaikainen ja syksyaikainen näytteenotto kuvaa päästöjä riittävän hyvin.

– Siinä mielessä tulimme vähän vastaan, ettei näytteitä tarvitse ottaa neljä kertaa vuodessa, koska se ei anna lisäarvoa. Mutta kuitenkin joka vuosi, sillä on iso merkitys.

Kemiallinen puhdistus lopetettu

Vapo on tarkkaillut Rinnansuon tuotantoalueen päästöjä hiukan lupamääräyksiä laajemmin. Sen mukaan tietoa on kertynyt jo kylliksi. Vesinäytteitä on otettu vuodesta 2011 lähtien ympärivuotisesti neljä kertaa vuodessa.

Rinnansuon 51 hehtaarin turvetuotantoalueella kuivatusvedet käsitellään pintavalutuskentällä, jonka tarkoituksena on pitää kiintoaineet ja ravinteet kurissa.

Kesään 2018 saakka Vapo tehosti kuivatusvesien käsittelyä kemiallisella puhdistuksella, mutta sai ely-keskukselta luvan kemikaloinnista luopumiseen, koska lisähyöty puhdistustehoon oli pieni. Kemikalointi paransi osaltaan puhdistusta, mutta se lisäsi rautapitoisuutta ja tahtoi laskea veden happamuutta liikaa. Kemikalointi kävi Vapollle myös kalliiksi.

Huolena vaikutukset Liesjärveen

Ympäristölautakunta toteaa, että turvetuotannosta aiheutuvan kuormituksen arvioimiseksi on hyvä, että virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti kuten ennenkin. Päästötarkkailulaskelmat eivät kuvaa juuri tietyn alueen tilannetta.

Tarkkailua on ympäristötarkastajan mukaan tärkeää tehdä vuosittain, koska sääolot vaihtelevat ilmastonmuutoksen siivittämänä hyvin paljon vuodesta toiseen. Kovia vesisateita tulee jo ympäri vuoden, jolloin turvealueiden päästöt voivat olla isoja.

Rinnansuon turvetuotantoalueen vedet laskevat Kauhaojan kautta Liesjärveen, jolla on paljon virkistyskäyttöä ja jonka ranta-alueilla on myös Liesjärven kansallispuisto.

Rinnansuon turvetuotannon haitoista Liesjärven virkistyskäytölle on keskusteltu koko tuotannon toiminnan ajan.

Levottomuus turvesuosta synnytti aikanaan paikallisen kansalaisliikkeen, joka sai osaltaan Vapon harjoittamaan kemiallista puhdistusta Rinnansuon kuivatusvesien käsittelyssä ja johti lupapäätöstä kattavampaan päästöseurantaan. FL

Uusimmat

Näkoislehti

10.8.2020

Fingerpori

comic